อะโดบีเผยผลการศึกษา นักการศึกษาและคณาจารย์ระบุสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการศึกษาวันนี้คือ “การสร้างทักษะทางด้านดิจิตอลให้แก่นักเรียน”

อะโดบีเปิดเผยข้อมูลผลการศึกษาในหัวข้อ ‘ห้องเรียนเชิงสร้างสรรค์ผ่านความร่วมมือทางด้านดิจิตอล (Creative Classrooms Through Strong Digital Partnerships) ที่งานสัมมนา Adobe Education Leaders Seminar ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน ที่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย  นักการศึกษากว่า 1,300 คนทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APAC) ได้ตอบแบบสอบถามสำหรับรายงานวิจัยดังกล่าว ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินความสำคัญของทรัพยากรดิจิตอลในด้านการเรียนรู้ รวมถึงบทบาทในการขับเคลื่อนการติดต่อสื่อสาร การสร้างชุมชน และการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน

ด้วยการมาถึงของยุคดิจิตอล พนักงานในปัจจุบันและอนาคตจำเป็นที่จะต้องมีทักษะที่แตกต่างหลากหลายมากกว่าพนักงานรุ่นก่อนหน้า  ทุกวันนี้ สถานศึกษาประสบปัญหาท้าทายในการนำเสนอหลักสูตรที่เสริมสร้างทักษะทางด้านดิจิตอลและมุ่งเน้นความสำเร็จ ซึ่งมอบประสบการณ์การเรียนรู้รอบด้าน เพื่อช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมาจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เช่น อุปกรณ์หลายหน้าจอ (multiscreen devices) และ Internet of Things (IoT)  ด้วยเหตุนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม 80 เปอร์เซ็นต์ระบุว่า “การเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนด้วยการเสริมสร้างทักษะด้านดิจิตอลจำเป็นต่อความสำเร็จ และถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญสูงสุด” เพื่อก้าวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิตอล

นอกจากนั้น สถานศึกษาจำเป็นที่จะต้องรองรับผู้เรียนรุ่นใหม่ซึ่งเกิดมาในยุคดิจิตอล หรือที่เรียกว่า “Digital Native”  ในแง่นี้ การปรับใช้เครื่องมือสื่อสารดิจิตอลที่ช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถสร้างและนำเสนอประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมแพลตฟอร์มและช่องทางสื่อที่หลากหลาย จะช่วยดึงดูดผู้เรียนได้อย่างดีเยี่ยม  อย่างไรก็ตาม การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับพันธมิตรที่เหมาะสม ผลการศึกษาเผยให้เห็นว่า 74 เปอร์เซ็นต์ของนักการศึกษาในเอเชีย-แปซิฟิกเชื่อว่า ความร่วมมือทางด้านดิจิตอลที่แข็งแกร่งมีความสำคัญอย่างมากต่อการเชื่อมโยงกับผู้เรียนและทำให้การเรียนรู้มีความน่าสนใจและสนุกมากขึ้น  นอกจากนี้ ผลการศึกษาดังกล่าวยังเน้นย้ำถึงข้อกังวลใจและอุปสรรคที่สำคัญต่อการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในสถานศึกษา  นักการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกรู้สึกว่า การพัฒนาโครงการแบบผสมผสานสำหรับการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (75 เปอร์เซ็นต์) และการสร้างเนื้อหาการเรียนรู้แบบอินเทอร์แอคทีฟที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (74 เปอร์เซ็นต์) เป็นสองอุปสรรคสำคัญที่จะต้องเอาชนะ เพื่อที่จะพัฒนาโครงการการเรียนรู้ทางด้านดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพ02_Adobe APAC EDU Report__THAI Version

นายโทนี่ แคตซาบาริส ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการศึกษาและภาครัฐประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกของอะโดบี กล่าวว่า “องค์กรธุรกิจดิจิตอลกำลังขับเคลื่อนนวัตกรรมทางด้านเทคนิค และเทรนด์ของดิจิตอลในขอบเขตที่กว้างขึ้น นับเป็นเรื่องจำเป็นที่สถานศึกษาจะต้องปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับโลกภายนอก และเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ประสบความสำเร็จหลังจากที่จบการศึกษา  ยิ่งไปกว่านั้น สถานศึกษากำลังเผชิญกับแรงกดดันในการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการปรับใช้หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง การเสริมสร้างความสำเร็จด้วยประสบการณ์ดิจิตอลที่ก้าวล้ำโดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ถูกระบุว่า เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับนักการศึกษาทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และ 65 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามคาดหวังว่าอะโดบีจะจัดหาทรัพยากรและหลักสูตรการเรียนการสอนที่จำเป็นสำหรับสิ่งนี้”

นายคาลิสทัส ชอง ผู้อำนวยการภาควิชาการออกแบบและสื่อของ Institute of Technical Education ประเทศสิงคโปร์ กล่าวว่า “ความรู้ทางด้านดิจิตอลจะเปิดประตูสู่ความรู้และตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาทักษะทางด้านดิจิตอล ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแสดงความเห็น การแลกเปลี่ยนแนวคิดผ่านช่องทางดิจิตอล และเพิ่มพูนทักษะด้านการสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ ผู้เรียนจะทำงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีความพร้อมสำหรับความสำเร็จทางด้านอาชีพการทำงาน”

ใน 3 ปีข้างหน้า นักการศึกษาใน APAC จะมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้อย่างรอบด้านซึ่งจะช่วยปรับปรุงผลการเรียนและการประเมินผล และการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนด้วยทักษะทางด้านดิจิตอลที่จำเป็นเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

ผลการสำรวจความคิดเห็นดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันถึงความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับภาคการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำคัญของการรองรับห้องเรียนแห่งอนาคต การสร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้เรียน รวมไปถึงนักการศึกษาและสถานศึกษาอื่นๆ ด้วยเครื่องมือดิจิตอลและหลักสูตรที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการจัดหาเทคโนโลยีดิจิตอลและทักษะทางด้านดิจิตอล เพื่อปรับปรุงสัมฤทธิผลทางการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน

รายงานผลการศึกษาโดยละเอียดและอินโฟกราฟิกสามารถดาวน์โหลดได้จาก: https://bit.ly/edureport16

01_Adobe APAC EDU Report__THAI Version
 

การเปรียบเทียบประเทศต่างๆ ในเอเชีย-แปซิฟิก 

  • นักการศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้ความสำคัญกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนด้วยทักษะทางด้านดิจิตอลที่จำเป็นเพื่อความสำเร็จมากที่สุด โดย 84% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ เปรียบเทียบกับส่วนที่เหลือของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกซึ่งอยู่ที่ 80% อย่างไรก็ตาม การสร้างเนื้อหาการเรียนรู้แบบอินเทอร์แอคทีฟที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนมีความสำคัญน้อยกว่า โดยอยู่ที่ 69% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่ 74% 
  • ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (ANZ) การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้รอบด้านที่ช่วยปรับปรุงผลการเรียนและการประเมินผลถูกมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มโดยรวมของภูมิภาค APAC แต่ ANZ เป็นผู้นำในภูมิภาคนี้ที่ 92% นอกจากนี้ นักการศึกษาใน ANZ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงทักษะทางด้านวิชาชีพให้ทันสมัย โดยพยายามมองหาความช่วยเหลือ และการสนับสนุนจากพันธมิตรทางด้านดิจิตอล
  • ภารกิจสำคัญสำหรับนักการศึกษาในอินเดียก็คือ การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้รอบด้านที่ช่วยปรับปรุงผลการเรียนและการประเมินผล อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่น่าเป็นห่วงก็คือ นักการศึกษาให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาโครงการแบบผสมผสานสำหรับการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์น้อยกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค โดยมีเพียง 69% เท่านั้นที่ระบุว่าเรื่องนี้มีความสำคัญ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของภูมิภาค APAC ซึ่งอยู่ที่ 75%  นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นเรื่องการสร้างเนื้อหาการเรียนรู้แบบอินเทอร์แอคทีฟที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนน้อยกว่าประเทศอื่นๆ อีกด้วย
  • นักการศึกษาในประเทศจีนจัดอันดับความสำคัญของการสร้างแพลตฟอร์มสำหรับให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันสูงกว่าค่าเฉลี่ยในระดับภูมิภาค โดยอยู่ที่ 76% เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 68% นอกจากนี้ยังมีความกังวลใจน้อยกว่าสำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่จำเป็นต่อความสำเร็จ โดยอยู่ที่ 71% เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของภูมิภาคที่ 88%  ในแวดวงการศึกษาที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงดังเช่นในประเทศจีน มีแรงกดดันที่จะต้องสร้างความแตกต่างให้กับสถานศึกษาและหลักสูตร  ด้วยเหตุนี้ผู้ตอบแบบสอบถามจึงจัดอันดับให้เรื่องนี้มีความสำคัญมากกว่าระดับเฉลี่ยของภูมิภาค โดยอยู่ที่ 65% เปรียบเทียบกับ 54%
  • นักการศึกษาในเกาหลีตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อเป็นตัวเร่งความสำเร็จ โดยอยู่ในระดับสูงสุดในภูมิภาคนี้ที่ 98% เปรียบเทียบกับระดับเฉลี่ยของ APAC ที่ 88% การพัฒนาโครงการแบบผสมผสานสำหรับการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถูกมองว่ามีความสำคัญมากที่ระดับ 80% สูงกว่ามากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของภูมิภาคที่ 75%  นอกจากนี้ 67% ของผู้ตอบแบบสอบถามในเกาหลีมองเห็นความจำเป็นในการสร้างความแตกต่างให้แก่สถานศึกษาใน 3 ปีข้างหน้า ซึ่งนับว่าใกล้เคียงหรือมากกว่าประเทศจีน

 

สิ่งที่นักการศึกษากังวลใจ เอเชียแปซิฟิก

(APAC)

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์(ANZ) อินเดีย จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกาหลีใต้
การพัฒนาโครงการแบบผสมผสานสำหรับการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 75% 75% 69% 77% 75% 80%
การสร้างเนื้อหาการเรียนรู้แบบอินเทอร์แอคทีฟที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 74% 74% 62% 68% 69% 72%
การสร้างแพลตฟอร์มสำหรับให้ผู้เรียนทำงานร่วมกัน 68% 65% 62% 76% 68% 73%

 

สิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการใน 3 ปีข้างหน้า เอเชียแปซิฟิก

(APAC)

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

(ANZ)

อินเดีย จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกาหลีใต้
การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้รอบด้านที่ช่วยปรับปรุงผลการเรียน และการประเมินผล 83% 92% 85% 73% 84% 76%
การเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนด้วยทักษะทางด้านดิจิตอลที่จำเป็น 80% 85% 73% 79% 84% 74%
การสร้างความแตกต่างให้กับสถานศึกษา 54% 44% 53% 65% 46% 67%

 

เกี่ยวกับงานสัมมนา Adobe Education Leaders Seminar ประจำปี 2559

งานสัมมนา Adobe Education Leaders Seminar Series เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของอะโดบี โดยเป็นการประชุมผู้นำทางความคิดด้านการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก  หัวข้อหลักสำหรับกิจกรรมในปีนี้คือ การปฏิรูปการศึกษาเพื่อความสำเร็จของผู้เรียนในโลกดิจิตอล  ผู้นำทางความคิด บุคลากรชั้นนำ และผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ และนับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้นำทางการศึกษาที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างแรงบันดาลใจ และเติบโตไปด้วยกัน

วิทยากรสำคัญสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่:

  • โทนี่ แคตซาบาริส ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการศึกษาและภาครัฐประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกของอะโดบี ซึ่งทำหน้าที่ดูแลธุรกิจด้านการศึกษาและภาครัฐของอะโดบีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลและสถาบันการศึกษา เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมและเปี่ยมประสิทธิภาพให้แก่ผู้เรียนและประชาชนทั่วไปโดยอาศัยโซลูชั่น Marketing Cloud ของอะโดบี
  • โจฮันน์ ซิมเมิร์น ผู้จัดการกลุ่มธุรกิจการศึกษาทั่วโลกของอะโดบี ซิสเต็มส์ ซึ่งทำหน้าที่จัดการดูแลโครงการด้านการศึกษาทั่วโลกของอะโดบี ซิสเต็มส์ ในซานฟรานซิสโก โดยรับผิดชอบเรื่องการพัฒนาแคมเปญด้านการตลาดสำหรับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย รวมไปถึงโครงการใบอนุญาตใช้งานสำหรับสถานศึกษา การมีส่วนร่วมในชุมชนการศึกษา และการสนับสนุนความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม และทักษะด้านดิจิตอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการศึกษาด้านเทคนิคและวิชาชีพ รวมถึงการออกแบบกราฟิก การออกแบบและพัฒนาเว็บ การผลิตภาพยนตร์และวิดีโอ
  • คาลิสทัส ชอง ผู้อำนวยการภาควิชาการออกแบบและสื่อของ Institute of Technical Education ประเทศสิงคโปร์ คาลิสทัสเป็นผู้ก่อตั้งภาควิชาการออกแบบและสื่อในปี 2552 ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะตอบสนองความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมครีเอทีฟในสิงคโปร์

เกี่ยวกับบริษัทอะโดบี ซิสเต็มส์ อินคอร์เปอเรทเต็ต

 อะโดบีเปลี่ยนโลกผ่านประสบการณ์ด้านดิจิตอล รายละเอียดเพิ่มเติม www.adobe.com/sea/

กลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อะโดบีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถติดต่อกับทีมงานของอะโดบีและบุคลากรด้านครีเอทีฟผ่าน Facebook ได้โดยตรง เพื่อรับทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหว ข้อมูลอัพเดต และโปรโมชั่นได้ที่ https://facebook.com/AdobeSEA

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here