100Skillsปลุกกระแสสตาร์ทอัพการศึกษา ตั้งเป้าศูนย์รวมองค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะรอบด้าน

เว็บไซต์ 100skills.com จับมือ 20 พันธมิตรปลุกกระแส Thailand Startup ร่วมปฏิรูปการศึกษา ตั้งเป้าเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ที่เน้นคุณภาพและครอบคลุมทักษะรอบด้าน เปิดคอร์สเรียนออนไลน์บนเว็บไซด์ และสมาร์ทโฟนพร้อมสนองนโยบายภาครัฐเน้นเนื้อหาพัฒนาทักษะ เพิ่มความแข็งแกร่งให้องค์กร และนำมาปรับใช้พัฒนาตนเองเพื่อใช้ประกอบอาชีพได้ด้านผู้บริหารย้ำให้ความสำคัญด้านการศึกษาและการเรียนรู้ พร้อมวางแนวทางเป็น “ผู้นำตลาดด้านการศึกษาในยุคดิจิตัล”

นายอภิวัฒน์ รัตนจตุพร หนึ่งในทีมผู้บริหารเว็บไซต์ ร้อยสกิลส์ดอทคอม (100skills.com) บริษัทสตาร์ทอัพด้านการศึกษาที่ผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Education Technology) เปิดเผยว่า การศึกษาถือว่ามีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน  ปัจจุบันการศึกษาของไทยยังไม่ครอบคลุมและเน้นเนื้อหาด้านวิชาการมากจนเกินไป ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านของแต่ละบุคคล จนเป็นอุปสรรคในการพัฒนาองค์กร ตลอดจนถึงการพัฒนาในระดับประเทศด้วย 100Skills ได้เล็งเห็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนประเทศดังกล่าว จึงได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และองค์กรจากภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 20 องค์กรพัฒนาหลักสูตรทักษะความรู้ ให้มีความหลากหลาย และมีความเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น โดยจะก่อให้เกิดการพัฒนาตัวเองได้จริง รวมทั้งนำไปสู่การประกอบวิชาชีพในอนาคต หรือการพัฒนาธุรกิจอย่างมีระบบเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร จากศักยภาพของบุคลากรในองค์กรที่มีองค์ความรู้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ 100Skills ได้จัดทำโครงการคอร์สการเรียนที่สามารถเรียนได้ทั้งบนเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และสมาร์ทโฟนเพื่อสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Education Technology) และเป็นศูนย์รวมด้านองค์ความรู้ที่เน้นในเรื่องของคุณภาพและครอบคลุมที่สุดของไทย จากการเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศจากการเริ่มต้นที่การพัฒนาทรัพยากรที่มนุษย์ถือเป็นการพัฒนาที่สำคัญและยั่งยืนได้ โดยได้ร่วมกับองค์กรชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาพัฒนาหลักทรัพย์ทักษะความรู้ 9 ด้าน ได้แก่ด้านธุรกิจ ด้านการลงทุน ด้าน SMEs และ Startup ด้านการตลาด ด้านภาษา ด้านไอทีและเทค ด้านศิลปะ การออกแบบและดนตรี ด้านพัฒนาตนเอง และด้านไลฟ์สไตล์ โดยจะให้บริการคอร์สเรียนออนไลน์ผ่านเว๊บไซต์และ แอพพลิเคชั่น และสมาร์ทโฟน ด้วยการออกแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน มีฟังก์ชั่นที่ส่งเสริมการเรียน ช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน รวมทั้งมีการประเมินผลการเรียนที่น่าเชื่อถือด้วยการออกใบรับรองให้กับผู้เรียนด้วย

 

นายอภิวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายใน 3 ปีข้างหน้า 100Skills ตั้งเป้าจะมีคอร์สการเรียนมากกว่า 500 คอร์สที่สามารถพัฒนาทักษะได้รอบด้าน ด้วยพันธมิตรที่จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 50 องค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของคนไทยรวมทั้งขยายไปยังตลาดอาเซียน ทั้งนี้ 100Skills ยินดีเปิดรับพันธมิตรที่มีอุดมการณ์เดียวกันที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคน เข้ามาเป็นส่วนรวมในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการศึกษาของไทย

“เราตั้งเป้าเป็นผู้นำตลาดด้านการศึกษาออนไลน์ และเป็นศูนย์รวมด้านองค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะรวมด้าน จึงให้ความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยต้องการให้การศึกษาสามารถเข้าถึงคนได้ทุกระดับ ทุกโอกาส เพราะเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู้พร้อมพัฒนาในศาสตร์ต่าง ๆ โดยไม่มีขีดจำกัด ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศจากการเริ่มต้นที่การพัฒนาทรัพยากรที่สำคัญและยั่งยืนที่สุด 100Skills จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอนาคต ที่จะสามารถเพิ่มทักษะและศักยภาพของคนไทยให้สามารถแข่งขันและทัดเทียมนานาประเทศได้ อีกทั้งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้สามารถสร้างบุคลากรที่จะเป็นกำลังสำคัญหลักในการพัฒนาประเทศต่อไปอย่างยั่งยืน” นายอภิวัฒน์ กล่าว

นอกจากนี้ 100Skills ยังได้พัฒนาคอร์สการเรียน เพื่อผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งถือเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ สำหรับต่อยอดองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดประโยชน์องค์รวมขนาดใหญ่ในระดับประเทศ โดยในหลักสูตรมีทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มาจากการถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้จากผู้นำองค์กรของพันธมิตรชั้นนำแต่ละแห่ง ซึ่งจะส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามแนวทาง Thailand Startup เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐได้เป็นอย่างดี

สำหรับการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล ในเว๊บไซต์ยังมีหมวดพิเศษที่จะช่วยในการรู้จักตนเองเพื่อหาเส้นทางและช่วยในการตัดสินใจ (Drive Your Passion) เป็นระบบแนะแนวเส้นทางการศึกษา การเปลี่ยนอาชีพ หรือการเป็นผู้เชี่ยวชาญในทักษะวิชานั้น ๆ เหมาะสมกับกลุ่มนักศึกษา วัยทำงานที่อยากพัฒนาศักยภาพตนเองหรือบุคคลที่อยากเปลี่ยนทิศทางอาชีพที่ตอบโจทย์ชีวิตมากขึ้น

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here