Exclusive Content:

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

อินเทลฉลองความสำเร็จ อบรมครูทั่วโลกครบ 10 ล้านคน

      อินเทลฉลองความสำเร็จ อบรมครูทั่วโลกครบ 10 ล้านคน โครงการอินเทล ทีช ปรับวิถีการเรียนในห้องเรียนทั่วโลกหลายล้านโรง  เตรียมความพร้อมให้นักเรียนกว่า 300 ล้านคน สู่ความสำเร็จในอนาคต 

ประเด็นข่าว

  • จนถึงขณะนี้มีครูทั่วโลก 10 ล้านคนได้รับการอบรมจากโครงการอินเทล ทีช (Intel® Teach) โครงการพัฒนาศักยภาพครูให้สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสู่การเรียนการสอน และส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการแก้ไขปัญหา คิดวิเคราะห์ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  •  ในประเทศไทย อินเทลคาดว่าจะมีครูผ่านการอบรมจากโครงการอินเทล ทีช รวมทั้งสิ้น 150,000 คน เพิ่มขึ้นจากจำนวนครูในปัจจุบันที่อบรมไปแล้ว 130,000 คน
  •  ครูที่ผ่านการอบรมจากโครงการ อินเทล ทีช จะช่วยพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนกว่า 300 ล้านคนทั่วโลก ด้านการเรียนรู้ ภาวะผู้นำ และความสำเร็จในเศรษฐกิจระดับโลก
  • โครงการอินเทล ทีช เป็นหนึ่งในโครงการทั้งหมดที่อินเทลใช้งบประมาณกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของอินเทล ในการสร้างอนาคตที่ดีสำหรับทุกคน

       กรุงเทพฯ 13 กันยายน 2554 – อินเทล คอร์ปอเรชั่น ฉลองความสำเร็จโครงการ อินเทล ทีช (Intel® Teach)            ที่สามารถดำเนินการอบรมครูจนครบ 10 ล้านคนทั่วโลก โดยโครงการอินเทล ทีช ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของครู เพื่อให้ครูเป็นบุคลากรที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแก้ไขปัญหา คิดวิเคราะห์เชิงลึก และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนการสอนได้  ความสำเร็จที่เกิดขึ้น เป็นผลจากความร่วมมือที่อินเทลได้รับจากนักการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และในระดับนานาชาติกว่า 70 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย  โครงการอินเทล ทีช ถือเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพครูที่มีขนาดใหญ่และประสบความสำเร็จมากที่สุด โดยจากการประมาณการของอินเทลพบว่ามีนักเรียนจำนวนกว่า 300 ล้านคนที่ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนรู้ ภาวะผู้นำและความสำเร็จ จากครูที่ผ่านการอบรมจากโครงการอินเทล ทีช

       นายพอล  โอเทลลินี ซีอีโอและประธานบริษัทของอินเทล กล่าวว่า “การแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ต้องเริ่มต้นจากชั้นเรียนตั้งแต่วันนี้ เราได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของครู ก็เพื่อที่จะให้ครูสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เชิงลึก รู้จักแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นที่สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในอนาคต ในขณะที่เรากำลังฉลองความสำเร็จของโครงการอินเทล ทีช ที่สามารถดำเนินการอบรมครูได้ครบ 10 ล้านคน อินเทลยังคงมุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพของคนในเจนเนอเรชั่นถัดไป ผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาทั่วโลกต่อไปเ”

       อินเทลริเริ่มโครงการ อินเทล ทีช บนพื้นฐานความคิดที่เรียบง่ายว่า การศึกษา คือ ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของนักเรียน ผ่านการเรียนรู้ที่เน้นการทำโครงงานเป็นหลัก (project-based experience) แทนการฟังคำบรรยายจากครูหรือการท่องจำ การเรียนรู้ในลักษณะนี้ มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ใช่เพียงเพราะว่าเทคโนโลยีช่วยสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้สนุกสนานและมีความแตกต่าง แต่เป็นเพราะว่าการบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับชั้นเรียน จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านการแก้ไขปัญหา การคิดวิเคราะห์เชิงลึก รวมถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับครูในศตวรรษที่ 21

       ในประเทศไทย บริษัท อินเทล ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มุ่งมั่นและมีส่วนช่วยพัฒนากิจกรรมด้านการศึกษาของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยอินเทลได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการริเริ่มโครงการอินเทล ทีช ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2546 และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการมุ่งพัฒนาศักยภาพของครูในการนำการสอนที่เน้นการทำโครงงานในห้องเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ปัจจุบัน มีครูในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมจากโครงการอินเทล ทีช รวมทั้งสิ้น 130,000 คน โดยอินเทลคาดว่าจะมีครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจากโครงการนี้เพิ่มขึ้นเป็น 150,000 คนภายในสิ้นปีนี้

       นายเอกรัศมิ์ อวยสินประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “อินเทลมีความภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้นำความเชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการศึกษาของไทยอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว ผ่านโครงการอินเทล ทีช ซึ่งเป็นโครงการที่อินเทลดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  อินเทลเชื่อว่าครูคือบุคคลากรที่มีความสำคัญต่อการผลักดันให้นักเรียนประสบความสำเร็จ ดังนั้น การช่วยให้ครูเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เชิงลึก การทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนย่อมส่งผลต่ออนาคตและความสำเร็จของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของประเทศต่อไป”

       ผลการประเมินโครงการ อินเทล ทีช โดยนักวิจัยอิสระ เปิดเผยว่า ครูที่ผ่านการอบรมจากโครงการ         อินเทล ทีช ระบุในรายงานว่านักเรียน “มีแรงจูงใจและมีส่วนร่วมในวิชาเรียน” และ “โครงงานของนักเรียนแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความเข้าใจในเชิงลึกมากขึ้น” เมื่อเทียบกับผลงานอื่นที่ใกล้เคียงกัน

       ในหลายๆ ประเทศ โครงการอินเทล ทีช เป็นโครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในลำดับต้นๆ สำหรับครูและนักการศึกษา ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานรัฐบาลทั่วโลกว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญมากต่อการส่งเสริมศักยภาพของครูและนักเรียน ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศจอร์แดน ครูที่ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการอินเทล ทีช จะมีสิทธิ์ได้รับการเลื่อนขั้นและได้รับเงินเดือนขึ้นอีกร้อยละ 15

       ปัจจุบัน โครงการอินเทล ทีช ย่างเข้าสู่ทศวรรษที่สอง ด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการผสมผสานทั้งแบบออนไลน์และแบบพบหน้ากัน (Face-to-face instruction) ซึ่งอินเทลยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับการเสริมสร้างทักษะสำหรับครูทั่วโลก โดยผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ อินเทล ทีช สามารถดูได้ที่ www.intel.com/10millionteachers

       โครงการอินเทล ทีช เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่อินเทลมีต่อการพัฒนาการศึกษา ซึ่งรวมถึงความทุ่มเทในโครงการต่างๆ ที่พนักงานจิตอาสาของอินเทล ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาในประเทศต่างๆทั่วโลก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อการศึกษาจากอินเทลสามารถดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ www.intel.com/newsroom/education
เฟซบุ๊ค https://intel.ly/intel-edu และ
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/intel_education
ผู้สนใจยังสามารถเข้าร่วมชุมชนเออนไลน์พื่อการแบ่งปันเรื่องราวที่จะเป็นเสียงที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการศึกษาทั่วโลกได้ที่ www.inspiredbyeducation.com.

13

ปัจจุบันโครงการ อินเทล ทีช ของ อินเทล คอร์ปอเรชั่น ให้การอบรมครูจนครบ 10 ล้านคนทั่วโลกในกว่า 70 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย โดยมุ่งหวังเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูให้สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสู่การเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแก้ไขปัญหา คิดวิเคราะห์เชิงลึก และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

21

3

4

อินเทล ริเริ่มโครงการ อินเทล ทีช ในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ครูสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าบูรณาการในหลักสูตรสำหรับชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อินเทลคาดว่าจะมีครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจากโครงการนี้เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันคือ 130,000 คนเป็น 150,000 คนได้ภายในสิ้นปีนี้

Latest

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ChatGPT ใช้ยังไงให้ประหยัดเวลาทำงาน 100 เท่า

มาจนถึงตอนนี้ ยังมีใครไม่รู้จัก ChatGPT อีกไหมครับ? ถ้ายัง แอดมินขออธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 1 นาที...

Newsletter

Don't miss

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ChatGPT ใช้ยังไงให้ประหยัดเวลาทำงาน 100 เท่า

มาจนถึงตอนนี้ ยังมีใครไม่รู้จัก ChatGPT อีกไหมครับ? ถ้ายัง แอดมินขออธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 1 นาที...

8 เทคใหม่ ที่จะมาเปลี่ยนอนาคตของเราในปีนี้ จากงาน CES 2023

ห่างหายไปนานกับงานที่คอไอทีและผู้ที่หลงใหลในเทคโนโลยีตั้งตารอ กับงาน CES 2023 ที่เพิ่งจบไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2023 ไม่ต้องอธิบายมาก เราขอสรุป 10 เทคเด่นๆ ที่จะมาเปลี่ยนโลกของผู้ใช้อย่างเราๆ ในปีนี้กันครับ

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ นี่ขนาดอัพเดตเป็น Windows 11 แล้ว ไมโครซอฟท์ก็ยังไม่สามารถทำให้ระบบค้นหาดีขึ้นได้เลย วันนี้ผมเลยขอเอาแอพดีๆ ฟรีๆ ที่ช่วยให้การค้นหาบนวินโดวส์ ง่าย สนุก แถมใครเห็นต้องอึ้งกันอย่างแน่นอนครับ Listary แอพค้นหาบนวินโดวส์ขั้นเทพ ขอแนะนำแอพชื่อ Listary นี่คือแอพค้นหา ที่ไมโครซอฟท์ควรไปซื้อกิจการมันซะ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้ มาไว้ในบทความนี้ ใครจำได้ซักสามสี่ฟังก์ชัน แล้วเอาไปใช้เป็นประจำได้ ชีวิตคุณก็ง่ายขึ้นหลายเท่าแล้วล่ะครับ รวม 22 คีย์ลัดปุ่ม Windows Key ยิ่งรู้เยอะ ยิ่งทำงานได้เร็วขึ้น เวลาใช้งานคือกดปุ่ม Windows Key + ปุ่มอื่นๆ...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here