เอปสันจัดซีเอสอาร์ฉลอง 25 ปี ทุ่มงบกว่า 8 ล้าน ติดตั้ง Epson Smart Classroom ใน 25 โรงเรียนทั่วภูมิภาค

เอปสัน ประเทศไทย ผู้นำตลาดพรินเตอร์และโปรเจ็คเตอร์ของเมืองไทย ฉลองปีพิเศษ ครบรอบ 25 ปี จัดโครงการซีเอสอาร์มอบโซลูชั่น Epson Smart Classroom ให้แก่ 25 โรงเรียนทั่วภูมิภาค

มูลค่า รวมกว่า 8 ล้านบาท   
 https://youtu.be/c942Zmw-e9M
นายยรรยง มุนีมงคลทร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปี 2558 นี้ เป็นปีที่เอปสัน ประเทศไทย ได้ดำเนินธุรกิจมาครบ 25 ปี เพื่อฉลองโอกาสพิเศษนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดแคมเปญซีเอสอาร์หรือโครงการเพื่อสังคมขึ้น เพื่อแทนคำขอบคุณและแสดงถึงความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทย โดยบริษัทฯ จะมอบโซลูชั่นห้องเรียนอัจฉริยะที่เรียกว่า Epson Smart Classroom ให้แก่โรงเรียน 25 แห่งในไทยและประเทศอื่นๆ ที่เอปสัน ประเทศไทยให้การดูแลอยู่ ได้แก่ เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว และปากีสถาน ซึ่งรวมแล้ว
มีมูลค่าโครงการกว่า 8 ล้านบาท โดยจะเริ่มติดตั้งที่โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโรงเรียนต้นแบบ และจะติดตั้งครบทุกแห่งภายในสิ้นปีนี้
   IMG 3441 
“สำหรับเอปสัน เราภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในทุกประเทศที่เราอยู่ และได้มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เรามี เราจึงจัดให้ซีเอสอาร์เป็นส่วนสำคัญในปรัชญาองค์กร เพื่อตอบแทนสังคมที่เราดำรงอยู่ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดขึ้น ที่ผ่านมาเอปสัน ประเทศไทยจะเน้นจัดกิจกรรมซีเอสอาร์กับเยาวชนเป็นหลัก โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพในทุกด้าน ทั้งการศึกษา การกีฬา และวิชาชีพ และในโอกาสพิเศษนี้ก็เช่นกัน บริษัทฯ ได้รวมเทคโนโลยีต่างๆ จัดเป็นโซลูชั่น Epson Smart Classroom ที่จะเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียน ให้เป็นสังคมการเรียนรู้เต็มรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ หรือ Smart Classroom ที่สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ริเริ่มขึ้น เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างรูปแบบการเรียนการสอนที่มีการสื่อสารแบบสองทาง โดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และครูเป็นผู้คอยให้คำแนะนำ”
 
 
 
โซลูชั่น Epson Smart Classroom ประกอบด้วยส่วนฮาร์ดแวร์ที่เป็นเทคโนโลยีของเอปสัน ได้แก่ พรินเตอร์
แท็งค์แท้ออลอินวัน รุ่น L350 ที่สามารถรองรับการพิมพ์ปริมาณมากด้วยต้นทุนต่อแผ่นที่สุดคุ้มพร้อมชุดหมึก
และโปรเจ็คเตอร์ระยะฉายภาพสั้นรุ่น EB-485wi ทั้งยังมีแท็บเล็ต โน้ตบุ๊ค พีซี สำหรับครูและนักเรียน รวมถึงอุปกรณ์เราท์เตอร์และเซิร์ฟเวอร์
   IMG 3440 
ในส่วนของเนื้อหาวิชาการหรือคอนเทนท์ที่นำมาใช้ในนั้น Epson Smart Classroom ถูกออกแบบให้เปิดกว้างและสามารถรองรับคอนเทนท์ได้ทุกรูปแบบในหลากหลายที่มา (Sources) ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนท์ที่ทางโรงเรียนหรือครูผู้สอนได้สร้างสรรค์ขึ้นเอง โดยประยุกต์จากประสบการณ์การสอนที่ผ่านมา หรือคอนเทนท์ที่เป็น Opened sources ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก Social หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น คอนเทนท์ใน iTunesU ที่สำคัญที่สุดคือ เราสามารถรองรับคอนเทนท์ของทางกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นอย่างดี ทั้งคอนเทนท์ที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบัน และคอนเทนท์ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงพัฒนาและจะถูกนำมาบรรจุใช้ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งสำหรับคอนเทนท์มาตรฐานได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการนี้ มีความโดดเด่นตรงที่มีฟังก์ชั่นสนับสนุนการเรียนการสอนที่ครบวงจร ทั้งแบบเรียน แบบฝึกหัด และกิจกรรมสำหรับการทำงานกลุ่ม เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้แชร์ข้อมูลกัน รวมถึงแบบทดสอบวัดระดับความเข้าใจ และยังมีเกมที่ให้นักเรียนได้เล่นสนุกเสริมความรู้อีกด้วย
 
นอกจากนี้ เอปสันเองยังเพิ่มซอฟต์แวร์บริหารจัดการกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของคุณครู สามารถวัดผลความเข้าใจในเนื้อหา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ฟังก์ชั่น Sketch หรือ Comment ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยให้ครูผู้สอนและนักเรียน ได้แบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้และลองถูกลองผิดกับบทเรียนหรือแบบทดสอบที่แตกต่างไปของนักเรียนคนอื่นได้ในเวลาเดียวกัน ทำให้เกิดการคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น และประมวลผลการเรียนรู้ในมิติที่กว้างกว่าเดิมมาก
 
หลังจากที่ได้ดำเนินโครงการไปสักระยะแล้ว เอปสันมีแผนจะสร้าง Epson Smart Classroom Champion โดยคัดเลือกตัวแทนจำนวนหนึ่งจากแต่ละโรงเรียนเพื่อเข้าอบรมอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ตัวแทนแต่ละโรงเรียนได้รับแตกต่างกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืนในอนาคต
นอกจากนั้น เมื่อติดตั้ง Epson Smart Classroom แล้วเสร็จ เอปสันยังให้บริการเรื่องการซ่อมบำรุงและการ
ฝึกอบรมการใช้เครื่องและซอฟต์แวร์ของเอปสันให้กับครูและเจ้าหน้าที่ไอทีของโรงเรียนอีกด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าโรงเรียนสามารถใช้งานโซลูชั่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความสมบูรณ์ทั้งอุปกรณ์ ตัวระบบ และการบริหารจัดการ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่ถูกพัฒนาให้เหนือกว่าโครงการเพื่อการศึกษารูปแบบเดิมๆ
 
   IMG 3442 
นายยรรยง กล่าวถึงเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการว่า “เอปสันจะพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ 1) นโยบายของโรงเรียนที่ต้องการใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย มายกระดับมาตรฐานการเรียนการสอน และนำ ไปต่อยอดในการสร้างคอนเทนท์ในแต่ละรายวิชาของโรงเรียนเอง 2) ความสนใจและความสามารถของครูในการ ใช้เทคโนโลยีและนำไปต่อยอด 3) ความพร้อมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน”
 
“หลังจากติดตั้งและทดลองใช้กับโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์แล้ว ทางเอปสันจะเริ่มเฟสสองด้วยการกระจาย ติดตั้งโซลูชั่นดังกล่าว ในอีก 4 โรงเรียนในภูมิภาคเป้าหมายในต้นไตรมาสสาม และตามด้วยเฟสสามอีก 10 โรงเรียน ซึ่งจะเป็นแพ็คเกจโซลูชั่นขนาดย่อม ส่วนในเฟสสุดท้ายจะเป็นกลุ่มโรงเรียนในต่างประเทศในช่วงไตรมาสสุดท้าย”
 https://www.youtube.com/watch?v=kSkyWA0t5RA
“เอปสันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ Epson Smart Classroom จะช่วยพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของนักเรียน ให้รู้จักคิดวิเคราะห์ เกิดรูปแบบการเรียนการสอนที่มีความร่วมมือระหว่างครูและนักเรียน ทั้งยังสร้างการเรียนรู้ที่ ไม่สิ้นสุด นักเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมให้สามารถแข่งขันในสังคม โดยเฉพาะยุค AEC กำลังจะเริ่มขึ้น
ในเร็ววันนี้ และสุดท้าย Epson Smart Classroom จะมีส่วนช่วยพัฒนาการศึกษาไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน”
นายยรรยง กล่าวทิ้งท้าย

Latest

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

Newsletter

Don't miss

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ใช้ Synology NAS เป็น uptime monitoring ด้วยแอพ uptime-kuma สั่ง alert ผ่าน Line ได้ด้วย

สำหรับแอดมินที่ต้องดูแลหลายๆ เว็บไซต์ สิ่งที่จำเป็นก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า uptime monitoring ที่คอยเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์เว็บล่ม เพราะบางครั้งแค่เว็บล่มเพียงไม่กี่นาที ก็ทำให้เกิดความเสียหายหลายแสนทีเดียว บริการ uptime monitoring สมัยนี้มีหลากหลายเจ้า ปกติจะเก็บค่าบริการกันแบบ subscription รายเดือน แต่ถ้าใครไม่อยากจ่ายตังค์ วันนี้ผมมีโซลูชั่น สำหรับใครที่มีการใช้งาน NAS อยู่แล้ว เราจะเอา NAS มาทำเป็น uptime monitoring...

เตือนภัยถึงแอดมิน ระวังเฟซบุ๊กถูกแฮกไม่รู้ตัว

ช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดหนัก ล่าสุดผมเองก็โดนกับตัวผ่านทาง facebook เลยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆ ทุกคน โดยบล็อกนี้ผมจะแฉวิธีการและวิธีสังเกตการหลอกเอาข้อมูลของเรา รู้ไว้จะได้รู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ครับ 2 ขั้นตอนหลัก ที่มิจฯ ใช้มาหลอกเรา ส่งข้อความมาทาง inbox แจ้งว่าเพจทำผิดกฎ หรือ ละเมิดกฎเฟซบุ๊ก ให้กดลิงค์ เพื่อยืนยันตัวตน ไม่งั้นจะบล็อกเพจถาวร พอเรากดลิงค์เข้าไป จะเจอกับหน้าเพจ (คล้าย) เฟซบุ๊ก ซึ่งมีฟอร์มให้เราใส่ข้อมูลต่างๆ รวมถึง ชื่อเพจ อีเมล...

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here