ประกาศรายชื่อสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลอัพเกรดซีพียูเป็น 9th Gen Intel Core i9 9900KS Special Edition ฟรี จากการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบที่ใช้ซีพียู Intel Core i3,i5,หรือ i7 ในระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2562 และร่วมสนุกอธิบายเหตุผลว่า “ทำไมคุณเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ซีพียูอินเทล” ผ่านหน้าเว็บไซต์ “www.sapsara.com/i9upgarde”

โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากข้อความที่อธิบายเหตุผลได้โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด 10 รางวัลมีดังนี้

1.) คุณ บุรัสกร นวลพริ้ง 
2.) คุณ นวภาค แหวนเพ็ชร 
3.) คุณ ภูวรินทร์ อรัณไกรพงศ์ 
4.) คุณ กฎเกณฑ์ กิตติขจร 
5.) คุณ จิตรทิบดี จิตตนิยมพาณิชย์ 
6.) คุณ เดชา จันทะวงษ์ 
7.) คุณ รณกฤต ยินดีธรรม 
8.) คุณ ภัทรพงศ์ ขัติสะ 
9.) คุณ กิตติวัฒน์ ประภาจิตร์ 
10.) คุณ ธัญพิสิษฐพงศ์ เกลียวกลม 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรนางวัลทุกท่าน สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากทีมงานตามหมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ที่ระบุไว้ในระบบขณะเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับการรับรางวัลทุกท่านจะต้องแสดงเอกสาร หลักฐานการซื้อสินค้าตัวจริงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบ สำหรับผู้ได้รับรางวัล มูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here