กรุงเทพฯ ประเทศไทย 28 มกราคม 2562 – คุณ จันทรัตน์ ธนังคเวชวิบูลย์ Sale Development Account Manager ตัวแทนจาก ริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการเข้าร่วมโครงการ “Intel Xtreme Campaign 2019” สำหรับผู้ที่ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบที่ใช้โปรเซสเซอร์ ของอินเทล ในรุ่น Intel Core i5/i7 ทุกรุ่น ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม – 4 พฤจิกายน 256

ผู้โชคดีที่เข้าร่วมโครงการ “Intel Xtreme Campaign 2019”

รางวัลอัพเกรดโปรเซสเซอร์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ซื้อเป็นโปรเซสเซอร์ Intel Core i9-9900K จำนวน 9 รางวัลๆ ละ 16,000 บาท รวมมูลค่า 144,000 บาท ได้แก่

  1. คุณ กิตติชัย ไพศาลกิจ
  2. คุณ วชิรเดช อินทร์แก้ว
  3. คุณ ปฏิญญา สุขพันธ์
  4. คุณ กษิดิศ เสโตบล
  5. คุณ ปวิณ เลาหพูนรังษี
  6. คุณ มงคล พงศ์วิไล
  7. คุณ พงศกร ทีฆกุล
  8. คุณ จตุพล สายทิพย์
  9. คุณ สาโรจน์ เชาว์ศิริกุล

โดยมี เจ้าหน้าจากที่กรมการปกครองปากเกร็ด และ นายชัยรัตน์ คุ้มโภคา Technical Editor จากเว็บไซต์ www.techonmag.com ร่วมเป็นสักขีพยานในการจับรางวัล สำหรับผู้โชคดีจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ เว็บไซต์ www.techonmag.com 

หมายเหตุ : ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากทีมงานเพื่อนัดหมายการรับรางวัลต่อไป และในการรับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องแสดงหลักฐานการซื้อสินค้าตัวจริงต่อเจ้าหน้าที่จัดการ และอินเทลเพื่อตรวจสอบ สำหรับผู้ได้รับรางวัล มูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here