ฟอร์ติเน็ต (Fortinet®; NASDAQ: FTNT) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบครบวงจรและอัตโนมัติประกาศเปิดตัวโซลูชั่นFortiWeb CloudWeb Application Firewall(ฟอร์ติเว็บ คลาวด์ เว็บ แอปพลิเคชั่น ไฟร์วอลล์ แอส อะ เซอร์วิส) หรือบริการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ที่ให้บริการบนคลาวด์ (Cloud Service) บนแพลทฟอร์มสำหรับระบบคลาวด์ชั้นนำ Amazon Web Services (AWS) ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาใช้แอปพลิเคชั่นบนเว็บได้อย่างรวดเร็วในขณะที่สร้างความปลอดภัยที่ดีที่สุดให้กับแอปพลิเคชั่นหลักสำคัญขององค์กรเหล่านั้น สามารถป้องกันแอปพลิเคชั่นบนเว็บและ APIs จากภัยคุกคามทั้งหลาย และช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามกฏข้อบังคับต่างๆ ได้  ทั้งนี องค์กรที่เลือกปกป้องแอปพลิเคชันบนเว็บด้วยโซลูชันSoftware-as-a-Service (SaaS) นี้สามารถเลือกใช้โซลูชัน WAFได้เต็มศักยภาพ โดยไม่จำเป็นต้องใช้และจัดการโครงสร้างพื้นฐานหรือมีทักษะด้านความปลอดภัยของแอปพลิเคชันบนเว็บโดยเฉพาะใดๆ เลย

ช่องทางในการถูกโจมตีในคลาวด์มีมากยิ่งขึ้น

ในปัจจุบัน องค์กรต่างปรับใช้แอปพลิเคชั่นไปยังคลาวด์และสร้างแอปพลิเคชั่นบนคลาวด์มากขึ้นเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล อย่างไรก็ตาม การปรับใช้ที่รวดเร็วนี้อาจนำมาซึ่งช่องโหว่ของระบบในที่ต่างๆ องค์กรจึงต้องการกระบวนการด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องพื้นผิวที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีที่ขยายกว้างขึ้นและปกป้องแอปพลิเคชันจากภัยคุกคามนานาประเภท ทั้งนี้ หากองค์กรใช้ทูลส์ด้านความปลอดภัยเครือข่ายที่แยกออกจากกันยิ่งจะเป็นอุปสรรค์ในการปกป้องพื้นผิวที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีมากขึ้น ทีมไอทีจึงต้องการโซลูชันด้านความปลอดภัยที่ปกป้องเว็บซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์กรได้อย่างแม่นยำ ใช้งานง่าย จัดการได้ง่าย เพื่อที่จะโอนย้ายแอปพลิเคชั่นไปยังคลาวด์หรือสร้างแอปพลิเคชั่นบนคลาวด์ได้อย่างคล่องตัว ยิ่งไปกว่านั้น องค์กรเผชิญกับสถานการณ์ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขาดผู้เชี่ยวชาญในด้านระบบความปลอดภัยสำหรับแอปพลิเคชั่นบนเว็บ  จึงทำให้ทีม DevOps ที่รับผิดชอบจัดการแอปพลิเคชันบนเว็บยิ่งต้องการโซลูชั่นด้านความปลอดภัยที่ใช้งานง่าย มีศักยภาพสูงในการดักตรวจภัยในสิ่งแวดล้อมไฮบริดคลาวด์

ฟอร์ติเน็ตช่วยองค์กรใช้ประโยชน์จากคลาวด์ได้เต็มที่  

ฟอร์ติเน็ตสามารถช่วยทีมไอทีและทีมDevOpsแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ โดยเสนอโซลูชั่น FortiWeb Cloud WAF-as-a-Service หนึ่งในโซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ชั้นนำของฟอร์ติเน็ต โดยจัดโซลูชั่น FortiWeb Cloud WAF-as-a-Service ให้ลูกค้าเลือกซื้อได้ในแพลทฟอร์ม AWS Marketplace หรือผ่านตัวแทนจำหน่ายของฟอร์ติเน็ตที่ท่านต้องการ และเริ่มติดตั้งโซลูชั่นได้บน AWS ได้โดยอัตโนมัติ  

ทั้งนี้FortiWeb Cloud WAF-as-a-Service  เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างความปลอดภัยซึเคียวริตี้แฟบริค ของฟอร์ติเน็ตจึงสามารถมอบประโยชน์ให้แก่องค์กรได้ดังนี้:

  • เป็น Cloud WAFที่บริหารจัดการง่าย ตรวจจับได้แม่นยำ: ฟอร์ติเน็ตเป็นหนึ่งในผู้ที่ใช้เทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิ่งในอุปกรณ์WAFเป็นรายแรกๆ ในอุตสาหกรรม จึงส่งให้ FortiWeb Cloud WAF-as-a-Service มีความแม่นยำในการตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามสูง ลดปัญหาการเกิดปัญหาที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง (False Positive) แอปพลิเคชั่นจึงทำงานได้อย่างต่อเนื่อง  รวมไปถึงสามารถปรับแต่งนโยบาย (Policy Tuning) ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ลดภาระของผู้ดูแลระบบในการเฝ้าติดตามและปรับแต่งการตั้งค่าต่างๆ  นอกจากนี้ โซลูชั่น FortiWeb Cloud WAF-as-a-Service ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย มีขั้นตอนการกำหนดค่าและการจัดการน้อย มีออปชั่นในการกำหนดค่าขั้นสูง จึงช่วยลดความซับซ้อนในการตั้งค่าWAF
  • ให้การป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงสำหรับแอปพลิเคชันบนเว็บ:FortiWeb Cloud WAF-as-a-Service สามารถปกป้องแอปพลิเคชันจากภัยคุกคามในหลายรูปแบบ ได้แก่ การโจมตีช่องโหว่(Vulnerability exploits)บอทประเภทต่างๆ (Bots) การอัปโหลดมัลแวร์ (Malware uploads)  การโจมตีประเภท DDoS รวมถึงการคุกคามต่อเนื่องขั้นสูง (APTs)และการโจมตีที่ไม่รู้จัก (Unknown and zero-day attacks)ทั้งนี้ ศูนย์วิเคราะห์ภัยคุกคามฟอร์ติการ์ตแล็ปส์ (FortiGuard Labs)ที่ได้รับรางวัลของฟอร์ติเน็ตจะทำหน้าที่ส่งบริการทรายดักภัย (Signaturessandboxing) และบริการตรวจสอบไอพีเรพูเทชั่น (IP reputation) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าเหล่าองค์กรจะมีเกราะป้องกันและอัพเดทล่าสุดทันต่อภัยคุกคามอยู่เสมอ
  • TCO):จากการออกแบบที่ให้โซลูชั่นSaaS บนคลาวด์ใช้งานในAWSที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันกับแอพพลิเคชันขององค์กร จึงทำให้โซลูชั่น FortiWeb Cloud WAF-as-a-Service ไม่ต้องการบำรุงรักษาด้านฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใดๆ และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูลขาออกลงได้มาก ซึ่งองค์กรจะจ่ายอัตราการถ่ายโอนข้อมูลเป็นประเภทภายในภูมิภาค (Intra-Region Data Transfer rates)สำหรับการรับส่งข้อมูล และ FortiWeb Cloud WAF-as-a-Service จะจัดการค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูลนั้นให้เป็นส่วนหนึ่งของการสมัครสมาชิกใช้งาน(Subscription) และที่สำคัญคือ การออกแบบนี้จะให้ค่าความหน่วงแฝงที่ต่ำ
  • ทำให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดง่ายขึ้น:การที่โซลูชั่น FortiWeb Cloud WAF-as-a-Service ใช้ WAF Gateway ในภูมิภาค AWS เดียวกันกับแอปพลิเคชันขององค์กร จึงทำให้สามารถลดความยุ่งยากในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีในระดับภูมิภาคเพิ่มเติมลงได้
  • มีโมเดลราคาที่หลากหลาย:ลูกค้าสามารถเลือกโมเดลอัตราค่าบริการได้ ทั้งบริการในรูปแบบที่มีการจำกัดไว้ล่วงหน้า(Pre-provisioned Capacity) หรือจ่ายตามปริมาณข้อมูลที่ถูกประมวล(Volume of processed data) ทางโซลูชั่น FortiWeb Cloud WAF-as-a-Service จะสามารถรองรับตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดตามความต้องการของธุรกิจและงบประมาณของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

“FortiWeb Cloud WAF-as-a-Service บน AWS ทำให้องค์กรสามารถมีไฟร์วอลล์สำหรับแอปพลิเคชั่นบนระบบคลาวด์ได้ง่าย และหากอยู่ในบน AWS ที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน จะสามารถเริ่มต้นใช้งานในการป้องกันภัยคุกคามขั้นสูงได้ภายในเวลาไม่กี่นาที ทั้งนี้ AWSในหลายภูมิภาคได้ให้บริการโซลูชันประเภท SaaS ของฟอร์ติเน็ตนี้เรียบร้อยแล้ว ทำให้โซลูชั่นทำงานใกล้กับแอปพลิเคชันของลูกค้ามากที่สุด บริการจึงมีประสิทธิภาพสูงและมีความยืดหยุ่นในแง่การลงทุนสูง”

– กล่าวโดยนายแดน พลาสติน่า รองประธานฝ่ายบริการความปลอดภัยของAmazon Web Services, Inc.

“ที่ Steelcase เราเชื่อว่าเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสร้างความแตกต่างที่สำคัญ เราเป็นรายแรกๆ ที่ใช้ระบบเวอร์ช่วลไลเซชั่นและโซลูชันบนคลาวด์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า และเมื่อเราเริ่มโอนย้ายแอปพลิเคชั่นและเวิอร์คโหลดไปยังระบบคลาวด์สาธารณะ เราได้ตัดสินใจเลือกฟอร์ติเน็ตเนื่องจากมีความเชื่อมั่นในคุณสมบัติด้านความปลอดภัยบนคลาวด์ที่แข็งแกร่งที่ผนวกรวมเข้ากับโครงสร้างความปลอดภัยซีเคียวริตี้แฟบริคของฟอร์ติเน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ FortiWeb ที่ได้ช่วยให้ Steelcase สามารถรักษาความปลอดภัยให้แก่แอปพลิเคชันบนเว็บของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้เราบริหารการปฏิบัติงานและรายงานต่างๆ ได้ง่ายมากขึ้น

– กล่าวโดยนายแฟร้งค์ สตีเวนส์ Cloud Security Architect ของ Steelcase

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่ FortiWeb Cloud WAF-as-a-Service

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here