กรุงเทพฯ ประเทศไทย 18 มกราคม 2561 – คุณ จันทรัตน์ ธนังคเวชวิบูลย์ Sale Development Account Manager ตัวแทนจาก บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการเข้าร่วมโครงการ “Enthusiast IEM” โดยได้ซื้อโปรเซสเซอร์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ของอินเทล รุ่น Intel Core i3/i5/i7 (เจนเนอเรชั่นที่ 7 ขึ้นไป) และ โครงการ “Xtreme Upgrade” สำหรับผู้ที่ซื้อโปรเซสเซอร์ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ของอินเทล รุ่น Intel Core i3/i5/i7 (เจนเนอเรชั่นที่ 7 ขึ้นไป ที่เป็น K ซีรีย์หรือ X ซีรีย์) ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2560

ผู้โชคดีจากการเข้าร่วมโครงการ “Enthusiast IEM”

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมที่พักสำหรับเข้าร่วมงาน IEM(Intel® Extreme Masters) วันที่ 2-4 มีนาคม 2561 ที่ประเทศโปแลนด์ จำนวน 1 รางวัลมูลค่า 45,000 บาท ได้แก่

    คุณ อธิชาติ ปานทองคำ

รางวัลที่ 2 Steam Credits (มูลค่าเครดิตในเว็บไซต์ Steam เพื่อใช้สำหรับซื้อเกม) จำนวน 20 รางวัลๆ ละ 900 บาท รวมมูลค่า 18,000 บาท ได้แก่

 1. คุณ อลงกร กองโปธิ
 2. คุณ ปิยวรรณ ภัทรพิบูล
 3. คุณ จิรศักดิ์ สิงห์ชัย
 4. คุณ ธเนศ กาญจนอุไรโรจน์
 5. คุณ ศราวุธ จันทร์เทิง
 6. คุณ ไพจิตร แย้มอยู่
 7. คุณ ไพริน เกิดศิริ
 8. คุณ ปนัดดา ชัยวัฒน์
 9. คุณ พีย์ จิรวุฒิวงศ์ชัย
 10. คุณ นิธิภัทร ว่องไวคุณอนันต์
 11. คุณ ธีรพันธ์ เหมือนโพธิ์
 12. คุณ จักรพันธ์ น้อยหิรัญ
 13. คุณ ศบา ทรัพย์สิงห์
 14. คุณ เยี่ยม แก้วพิชัย
 15. คุณ อริยาภรณ์ เชาวน์วิวัฒน์
 16. คุณ กนกพร ชัยงาม
 17. คุณ พรเพ็ญ ประทุมทัย
 18. คุณ กฤตพล ตรีวิมล
 19. คุณ อธิทัต จงเจริญทวีสุข
 20. คุณ รัชชานนท์ อุมศรี

ผู้โชคดีจากการเข้าร่วมโครงการ “Xtreme Upgrade”

รางวัลที่ 1 ซีพียู Intel® Core™ i9 7980XE Processor พร้อมเมนบอร์ด ASUS Prime x299 Deluxe Motherboard จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 87,900 บาท ได้แก่

    คุณ ชาคริต จินารักษ์พงศ์

รางวัลที่ 2 ซีพียู Intel® Core™ i9 7980XE Processor พร้อมเมนบอร์ด ASUS ROG Rampage VI APEX Motherboard จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 86,900 บาท ได้แก่

     คุณ ศราวุธ จันทร์เทิง

รางวัลที่ 3ซีพียู Intel® Core™ i9 7900X Processor พร้อมเมนบอร์ด ASUS ROG Strix X299 E Gaming Motherboard จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 53,900 บาท ได้แก่

     คุณ พัชรพล เลิศมณีทวีทรัพย์

รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 24 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 291,700 บาท โดยมี เจ้าหน้าจากที่กรมการปกครองปากเกร็ด, คุณ กาญจนา ชอบเกื้อ, คุณ ธีร์จุฑา ใจแปง ตัวแทนจาก บริษัท ดับเบิ้ล ยูพีจี ซีแอนด์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด  และ นายชัยรัตน์ คุ้มโภคา Technical Editor จากเว็บไซต์ www.techonmag.com ร่วมเป็นสักขีพยานในการจับรางวัลด้วย สำหรับผู้โชคดีจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ เว็บไซต์ www.techonmag.com  

หมายเหตุ : ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากทีมงานเพื่อนัดหมายการรับรางวัลต่อไป และในการรับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องแสดงหลักฐานการซื้อสินค้าตัวจริงต่อเจ้าหน้าที่จัดการ และอินเทลเพื่อตรวจสอบ สำหรับผู้ได้รับรางวัล มูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here