อีริคสัน (NASDAQ: ERIC) เผยผลสำรวจความพร้อมของเทคโนโลยี 5G ประจำปี 2560 ผู้ประกอบการหลายรายเร่งเตรียมความพร้อมในการรองรับเทคโนโลยีใหม่ และการทดลองใช้กับผู้ตอบรับ 78 เปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ 28 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบรับยังมีความคาดหวังที่จะได้ใช้เทคโนโลยี 5G ภายในปีหน้าอีกด้วย

จากผลสำรวจยังชี้อีกว่าผู้ให้บริการด้านโทรศัพท์มือถือได้ทำการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจให้เอื้อต่อการใช้บริการเทคโนโลยี 5G พวกเขามองไปถึงการคาดการณ์ในอนาคตในส่วนของผู้บริโภค และการคาดการณ์โอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ และในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน

โทมัส นอเรน หัวหน้างานฝ่ายการค้าเทคโนโลยี 5G เชิงพาณิชย์ กว่าวว่า “จากผลสำรวจปีที่แล้ว 90 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบรับระบุว่าผู้บริโภคเป็นปัจจัยหลักในการวางแผนธุรกิจ 5G แต่สำหรับในปีนี้ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ผู้ให้บริการด้านโทรศัพท์มือถือเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจ ไม่เพียงในส่วนของผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสถานประกอบการและผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมอีกด้วย”

จากผลสำรวจ ผู้ให้บริการด้านโทรศัพท์มือถือเห็นว่าตลาดผู้บริโภคจะอิ่มตัว เป็นผลให้การวางแผนการใช้งาน 5G ในปีนี้มีการกระจายตัวมากขึ้นตามสัดส่วนภาคอุตสาหกรรม 58 เปอร์เซ็นต์ ภาคธุรกิจ 56 เปอร์เซ็นต์ และผู้บริโภค 52 เปอร์เซ็นต์  

อุตสาหกรรมชั้นนำหลัก 3 ส่วนที่ถูกจับตามองโดยผู้ตอบรับ ได้แก่ สื่อและบันเทิง ยานยนต์ และการขนส่งสาธารณะ แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของการดูแลสุขภาพ พลังงาน และสาธารณูปโภค ก็ยังเป็นส่วนที่น่าสนใจสำหรับแอพพลิเคชั่น 5G หลักใหญ่ใจความที่ชัดเจนของผู้ตอบรับเชื่อว่า Internet of Things จะมีบทบาทสำคัญ และความร่วมมือกันกับบุคคลที่สามจะมีความจำเป็นอย่างยิ่งในบริบทนี้

ในส่วนของการสร้างรายได้จากการใช้เทคโนโลยี 5G ผู้ตอบรับเชื่อว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นจะมาจากการเพิ่มของส่วนแบ่งทางการตลาด การย้ายของผู้สมัครใช้งาน 4G ราคาที่เพิ่มขึ้นของการให้บริการใหม่ และจากการขยายตัวของธุรกิจใหม่และในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ

โดยผู้ตอบรับในผลสำรวจนี้ หมายถึง บทสัมภาษณ์เมื่อเดือนกรกฎาคมจากผู้บริหารจำนวน 50 ท่านในหน่วยงานธุรกิจและในส่วนงานเชิงเทคนิค จากผู้ให้บริการด้านโทรศัพท์มือถือ 37 แห่งทั่วโลกที่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่

https://www.ericsson.com/en/networks/insights/5g-readiness-survey-2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here