การป้องกันการสูญหายของข้อมูล (Data Loss Prevention หรือ DLP) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการปกป้องข้อมูลไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่สมควรได้รับ โดยขณะนี้คุณสามารถกำหนดนโยบาย DLP และตรวจสอบการรายงานผลจาก DLP บน Exchange Online, SharePoint Online และ OneDrive for Business ทั้งหมดได้ในคราวเดียวกัน

แต่เดิมผู้ดูแลระบบจะต้องเข้าไปจัดการ การป้องกันการสูญหายของข้อมูลของ Exchange Online จากศูนย์การจัดการ Exchange (Exchange Admin Center หรือ EAC) ส่วนการป้องกันการสูญหายของข้อมูลบน SharePoint Online และ OneDrive for Business ต้องเข้าไปจัดการจาก Office 365 Security and Compliance Center แต่วันนี้ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างและจัดการนโยบาย DLP สำหรับทุกโปรแกรมได้จาก Office 365 Security and Compliance Center เพียงแห่งเดียว ซึ่งการใช้แพลตฟอร์มเดียวในการจัดการ DLP นี้ช่วยให้องค์กรดูแลและบริหารข้อมูลจำนวนมากได้ภายในคราวเดียวกัน ลดระยะเวลาในการตั้งค่าและรักษาความปลอดภัย รวมถึงกฎระเบียบขององค์กรได้ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อนโยบายเดิมที่ได้กำหนดไว้โดย EAC และคุณยังสามารถกำหนดนโยบายการป้องกันการสูญหายของข้อมูลสำหรับอีเมลจาก EAC ได้อีกด้วย แต่การอัปเดตคุณสมบัติใหม่ๆ ของ DLP ในอนาคตจะมีแต่เฉพาะใน Office 365 Security and Compliance Center เท่านั้น การรายงานผลของนโยบาย DLP สำหรับ Exchange Online, SharePoint Online และ OneDrive for Business ก็ถูกรวมไว้ในที่เดียวเช่นกัน เพื่อให้คุณสามารถเข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการใช้นโยบาย DLP ที่มีต่อธุรกิจ ตลอดจนการตรวจพบการกระทำที่ขัดต่อนโยบายได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้เรายังมี Activity Management API ที่ช่วยให้องค์กรสามารถเชื่อมต่อข้อมูลที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สูญหายของข้อมูลจาก Office 365 ไปยังเครื่องมืออื่นๆ เช่น ระบบจัดการเหตุการณ์และข้อมูลความปลอดภัย (SIEM) โดยจะมีรายละเอียดข้อมูลเหตุการณ์ที่ได้จาก Activity Management API ซึ่งจะเหมือนกันกับการแจ้งเตือนใน Office 365 ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถรับทราบได้ในทันทีที่เกิดเหตุข้อมูลสูญหาย สำหรับ Azure AD การรับแจ้งข้อมูลจะต้องผ่านการอนุญาตต่างหากจากผู้ดูแลระบบ

นอกจากนี้ Microsoft ยังจะลงทุนพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ DLP เพื่อนำคุณสมบัติใหม่ๆ มานำเสนอต่อไป เช่น การกำหนดชนิดข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนสำหรับนโยบาย DLP ด้วยตัวเอง และการจัดการ DLP ให้ง่ายมากยิ่งขึ้น สามารถติดตามการพัฒนาของเราได้ที่ Microsoft Ignite

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here