ความปลอดภัยของการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์มักจะถูกตั้งคำถามอยู่เสมอ ว่ามีความปลอดภัยเพียงไร  หากแต่ในความเป็นจริงนั้น เราจะพบว่าไม่จำเป็นเสมอไปที่การจัดเก็บข้อมูลในศูนย์ข้อมูลซึ่งเราสามารถควบคุมได้เองนั้นจะมีความปลอดภัยกว่าการจัดเก็บในคลาวด์ โปรแกรม Office 365 เป็นตัวอย่างที่สามารถตอบข้อสงสัยดังกล่าวได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่หลากหลาย และเมื่อคุณรู้วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง ข้อมูลที่จัดเก็บในคลาวด์ จะปลอดภัยกว่าข้อมูลที่จัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรเสียอีก  ซึ่งเราสามารถแจกแจงเหตุผลหลักที่ทำให้ Office 365 นั้นมีความปลอดภัยมากกว่าเมื่อเทียบกับการจัดเก็บข้อมูลในองค์กรแบบเดิมได้ถึง 7 ประการ ดังนี้

  1. มีขอบเขตป้องกันการถูกโจรกรรมข้อมูลกว้างกว่า เมื่อข้อมูลที่จัดเก็บภายในเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรถูกโจรกรรม ผู้ดูแลอาจป้องกันการถูกโจรกรรมข้อมูลในรูปแบบที่เคยเกิดขึ้นแล้วได้ แต่เราก็ต้องยอมรับความจริงว่าความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นแล้ว และในอนาคตก็จะเกิดภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ ขึ้นอีก ซึ่งหลายครั้งผู้ดูแลต้องคอยแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่เจอ ซึ่งต่างจากการเก็บข้อมูลกับ Office 365 ที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลการถูกโจมตีจากผู้ใช้อื่นๆ และสร้างโปรแกรมป้องกันไว้ล่วงหน้าให้กับผู้ใช้ทุกราย
  2. มีการทำงานที่เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้นและลดการแทรกแซงของมนุษย์ ซึ่งการทำงานลักษณะนี้มีประโยชน์ 2 ด้านคือ แก้ไขช่องโหว่ของการรักษาความปลอดภัยในระดับวงกว้าง รวมถึงลดความเสี่ยงของการถูกโจมตีแบบ Spear-phishing และยังเพิ่มระดับการป้องกันโดยลดการจัดการข้อมูลด้วยมือมนุษย์ลง การเข้าถึงระบบต้องได้รับการอนุมัติจากคนหลายคน รวมถึงตัวผู้ใช้งานด้วย
  3. มีระบบตรวจจับความผิดปกติที่ดีกว่า เนื่องจากมีความเป็นหนึ่งเดียวและไม่มีความซับซ้อน สามารถป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อภัยคุกคามได้
  4. มีทีมงานที่คอยพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ คอยตรวจสอบค้นหาช่องโหว่ด้านความความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา และเมื่อช่องโหว่นั้นได้รับการแก้ไข ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นแล้วจะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก
  5. มีขอบเขตการถูกละเมิดที่เล็กลง ข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทควรถูกแยกออกจากกันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีย้ายข้อมูลหนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งได้โดยง่าย ด้วยการจัดเก็บข้อมูลในคลาวด์ ทำให้ผู้เจาะข้อมูลเข้าถึงได้แค่ “หน้าประตู” ของข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบอยู่เสมอ
  6. มีโมเดลความปลอดภัยแบบข้ามโปรแกรม(Cross-application security) ให้คุณพัฒนาความสามารถในการรักษาความปลอดภัยเพื่อกำหนดโมเดลโปรแกรมตรวจสอบความปลอดภัยที่ปรับเข้ากับรูปแบบการโจมตีของแฮกเกอร์ เพิ่มความสามารถในการรักษาความปลอดภัยแบบบูรณาการ
  7. บริการอย่างโปร่งใส ผู้ใช้สามารถควบคุมวิธีการเข้าถึงข้อมูลโดยวิศวกรของ Microsoft ได้เพราะเราเชื่อว่าการดูแลรักษาความปลอดภัยข้อมูลของผู้ใช้บริการนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

ถ้าคุณยังลังเลว่าการเก็บข้อมูลในคลาวด์ นั้นปลอดภัยดีหรือไม่ คุณประโยชน์ด้านความปลอดภัยที่กล่าวข้างต้นน่าจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น หรือลองเข้าไปดูได้ที่ Office 365 Trust Center ถ้าคุณต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของเรา

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here