ปัจจุบัน ข้อมูลมีจำนวนมากขึ้นทุกวัน ฝ่ายไอทีขององค์กรจึงจำเป็นต้องวิเคราะห์และเรียนรู้วิธีการปกป้องข้อมูลเหล่านั้นให้พ้นจากภัยคุกคามต่างๆ ตั้งแต่การระบุประเภท ตรวจสอบ และตอบโต้ภัยคุกคามเหล่านั้น ด้วยเหตุนี้ ไมโครซอฟท์จึงขอแนะนำระบบอัจฉริยะด้านการรักษาความปลอดภัยแบบใหม่ใน Office 365 ที่พร้อมช่วยผู้ใช้งานปกป้องและรับมือกับภัยคุกคามต่างๆ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วมากขึ้น โดยความสามารถใหม่ๆ ด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อบังคับใน Office 365 มีดังนี้

  1. การเพิ่มประสิทธิภาพ Office 365 Advanced Threat Protection ให้ดียิ่งขึ้น

การนำเสนอรายงานแบบใหม่ที่แสดงกิจกรรมของมัลแวร์อย่างละเอียดผ่านแดชบอร์ด เพิ่มความสามารถของ Dynamic delivery ที่จะแสดงไอคอนแทนไฟล์แนบในอีเมลขณะกำลังสแกนไฟล์แนบ ถ้าไม่พบความผิดปกติจึงจะแนบกลับเข้าไปในอีเมล ในกรณีที่มีลิงก์ใดตรงกับรายการ URL ที่เป็นอันตรายก็จะทำลาย URL ที่ไม่ปลอดภัย ทิ้ง ผู้ดูแลระบบความปลอดภัยสามารถมองเห็นกิจกรรมของมัลแวร์ได้ทั่วทั้ง Windows 10 และ Office 365 ผ่านการแชร์แบบอัจฉริยะด้วย Windows Defender Advanced Threat Protection ภายในต้นปี 2560 ก็จะมีการป้องกันเพิ่มขึ้นไปที่ SharePoint Online, Word, Excel, PowerPoint และ OneDrive for Business ด้วย

  1. Threat Intelligence

Threat Intelligence จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ใช้ Office และบริการต่างๆ ใน Windows และ Azure ร่วมกับข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากหน่วยงานที่ตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆ ทั่วโลก พร้อมทั้งแจ้งเตือนและสร้างนโยบายเชิงรุกเพื่อปกป้องผู้ใช้จากมัลแวร์ต่างๆ เช่น ถ้าผลการวิเคราะห์แสดงแนวโน้มว่ามีการโจมตีเกิดขึ้นในภาคการเงิน ก็จะแจ้งเตือนลูกค้าในภาคการเงินและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายด้านความปลอดภัยapplying-intelligence-to-security-and-compliance-in-office-365-2b

  1. Advanced Data Governance

Advanced Data Governance ใน Office 365 จะใช้ระบบอัจริยะเข้ามาช่วยรองรับข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับข้อมูล โดยสามารถเลือกนำเข้าเฉพาะข้อมูลที่ต้องการโดยจำแนกตามอายุ ชนิดข้อมูล ผู้ใช้หรือกลุ่มผู้ใช้ หรือตามความสำคัญ พร้อมทั้งแนะนำนโยบาย เช่น ให้ลบ ย้าย เข้ารหัส โดยอาศัยข้อมูลเชิงลึกที่วิเคราะห์ออกมาได้ ทั้งยังมีการเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติอย่างชาญฉลาดตามเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจจำแนกตามคำสำคัญ (Keyword) อายุ ประเภทข้อมูล ความสำคัญ ฯลฯ ก็ได้ นอกจากนี้ยังสามารถรวมเข้ากับระบบธุรกิจที่ลูกค้าใช้อยู่ได้ด้วยapplying-intelligence-to-security-and-compliance-in-office-365-3

  1. การอัปเดต Advanced Security Management

ไมโครซอฟท์ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ใน Office 365 เรียกว่า Productivity App Discovery เข้าไปใน Advanced Security Management ที่จะช่วยฝ่ายไอทีให้มองเห็นสถิติการใช้งาน Office 365 ในองค์กร รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ บนคลาวด์ พร้อมทั้งเพิ่มฟีเจอร์ App Permissions เพื่อช่วยตรวจสอบแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้ Office 365 กำลังทำงานอยู่ให้ด้วยapplying-intelligence-to-security-and-compliance-in-office-365-4

จะเห็นได้ว่า ความสามารถใหม่ๆ ที่เพิ่มเข้ามาทั้งหมดนี้ ก็เพื่อให้องค์กรได้รับความสะดวกสบายจากการใช้งาน Office 365 เพียงบริการเดียว แต่ได้ครบทั้งประสิทธิภาพการทำงาน การปกป้องข้อมูล พร้อมการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบอัจฉริยะ เพื่อลดความเสี่ยงให้ต่ำที่สุดแต่ยังคงปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับได้อย่างเคร่งครัดด้วย หากต้องการส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำติชมเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของ Office 365 กรุณาส่งไปที่ Office 365 UserVoice

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here