เมื่อเร็วๆ นี้ ไมโครซอฟท์ประกาศปรับปรุงความสามารถของ eDiscovery ใน Office 365 Security & Compliance Center ใหม่หลายอย่าง เช่น การบริหารจัดการเคสต่างๆ การค้นหา การระงับ และการส่งออกข้อมูล เพื่อช่วยประหยัดเวลาและทำให้การตรวจสอบจากส่วนกลางแห่งเดียวทำได้อย่างง่ายดาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริหารจัดการเคสและควบคุมการเข้าถึงที่พัฒนาขึ้น

ขณะนี้ ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการเคสต่างๆ ได้ในหน้า eDiscovery ไม่จำเป็นต้องออกจาก Security & Compliance Center โดยสามารถกำหนดได้ว่า ใครที่สามารถเข้าไปดูเคสได้บ้าง และสั่งระงับแหล่งที่มาของเนื้อหา และค้นหาข้อกำหนดต่างๆ ที่สอดคล้องกับเคสที่เกิดขึ้นได้

รักษาข้อมูลที่สำคัญด้วย Case Management Holds

การรักษาข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ eDiscovery ดังนั้น เมื่อใช้ eDiscovery Case Management Holds จึงสามารถเลือกกล่องจดหมาย ไซต์ของ OneDrive for Business และ SharePoint ตลอดจนกลุ่มต่างๆ ใน Office 365 ที่ต้องการเก็บไว้ตรวจสอบได้ โดยข้อมูลทั้งหมดในแหล่งเนื้อหาที่ถูกระงับจะถูกเก็บรักษาเอาไว้ เพื่อการสืบค้นและส่งออกจนกว่าจะมีการยกเลิกหรือระงับ ในขณะเดียวกัน บุคคลอื่นยังสามารถทำงานเอกสารและอีเมลต่อไปได้โดยไม่เสียงาน

ดำเนินการค้นหาได้ละเอียดมากขึ้นด้วยการกำหนดสิทธิ (Permissions)

นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบยังสามารถดำเนินการค้นหาได้อย่างละเอียดทั่วทั้งองค์กร สามารถค้นหา และส่งออกข้อมูลจากกล่องจดหมายทั้งที่ยังใช้อยู่ (Active) และไม่ได้ใช้แล้ว (Inactive) โฟลเดอร์สาธารณะ ไซต์ของ OneDrive for Business และ SharePoint รวมทั้งกลุ่มต่างๆ ใน Office 365 ได้ แต่เฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับเคสนั้นๆ เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ การค้นหาแบบละเอียดนี้จะช่วยลดจำนวนข้อมูลที่ต้องวิเคราะห์ด้วย Advanced eDiscovery ลง ด้วยการค้นหาไฟล์ที่ใกล้เคียงกัน อีเมลที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ และระบุหัวข้อหลักและความสัมพันธ์ของข้อมูล

ส่งออกข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

เมื่อค้นหาและระบุข้อมูลได้แล้ว ผู้ดูแลระบบสามารถส่งออกข้อมูลไปที่ไดรฟ์ภายในเครื่องได้มากถึง 100 Gb ต่อครั้ง ความสามารถในการค้นหากล่องจดหมายทั้งองค์กรและส่งออกข้อมูลในรูปแบบ PST ได้พร้อมกัน ช่วยให้เก็บอีเมลได้อย่างเหมาะสมที่สุด สำหรับการตรวจสอบครั้งต่อไป นอกจากนี้ ไมโครซอฟท์ยังได้ปรับปรุงการส่งออกข้อมูล โดยได้เก็บรักษาข้อมูล Metadata ของเอกสาร SharePoint เอาไว้อีกด้วย เพื่อจะได้ไม่ต้องตั้งค่าสิทธิเพิ่มเติม ทั้งยังสามารถตรวจสอบความถูกต้องแบบสองปัจจัย (Two Factor Authentication) ได้อีกด้วย

Microsoft Office 365 ยังคงเดินหน้าปรับปรุงและพัฒนา eDiscovery ต่อไปอย่างต่อเนื่อง และในเร็วๆ นี้ จะเพิ่มความสามารถต่างๆ เข้าไปใน Security & Compliance Center อีก เช่น Keyword Statistics และ Source Statistics and Export De-duplication เป็นต้น ไมโครซอฟท์ยินดีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และคำติชมจากผู้ใช้งานทุกท่าน โดยสามารถส่งข้อเสนอแนะไปที่ Office 365 UserVoice

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here