นายวรศักดิ์ ประดิษฐ์กุล(กลาง) ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการบริการลูกค้า (Customer Service)   บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด  รับมอบรางวัลอันทรงคุณค่า The Best Customer Satisfaction Contact Center (รางวัลสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ายอดเยี่ยม) จากโครงการ “TCCTA CONTACT CENTER AWARD 2015”   โดยสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (TCCTA : Thai Contact Center Trade Association)   สมาคม Call Center ของประเทศไทย   ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพด้านการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ที่มุ่งส่งเสริม การพัฒนาธุรกิจศูนย์บริการ วิชาชีพ และความสามารถของผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ Call Center   ซึ่งรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นการการันตีศักยภาพ   และนับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งของบราเดอร์รับปี 2559 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here