ในช่วงเวลา 5-10 ปีที่ผ่านมาอุปกรณ์เคลื่อนที่มีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น สามารถตอบสนองการใช้งานในด้านต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะกับการทำงาน ซึ่งในปัจจุบันมีการนำอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือ แล็ปท็อป เข้ามาทำงานในองค์กรมากขึ้น สามารถทำงานได้รวดเร็วและคล่องตัวมากกว่าทำงานบนเครื่องเดสก์ท็อปที่จำกัดการทำงานอยู่แต่เฉพาะในบริษัทเท่านั้น

ความยุ่งยากในการบริหารจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่

แต่ความสะดวกรวดเร็วในการทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ กลับเป็นปัญหาใหญ่ในการทำงานในองค์กรโดยเฉพาะกับเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้จากการที่พนักงานนำอุปกรณ์เคลื่อนที่ มาใช้งานในองค์กรจำนวนมากจนผู้ดูแลระบบไม่สามารถตรวจสอบและดูแลได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลออกไปยังผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง ทำให้จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือเฉพาะสำหรับดูแล และจัดการกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อการจัดการทำงานได้อย่างปลอดภัยมากที่สุด

 เครื่องมือในการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่

Microsoft Intune เป็นอีกหนึ่งเครื่องที่มีอยู่ในชุดของ Enterprise mobility suite (EMS) ทำหน้าที่ในการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ที่เข้ามาใช้งานในระบบขององค์กร ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์กร ซึ่งเครื่องมือนี้จะทำงานอยู่บนคลาวด์ ให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานได้จากทุกๆ ที่และจากทุกแพลตฟอร์มไม่จำกัดการทำงาน สามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล และการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อความปลอดภัย ได้จากชุดควบคุมเพียงชุดเดียว ซึ่งช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการทำงานต่างๆ ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

BLOG-1000070

คุณสมบัติของ Microsoft Intune

ดังที่กล่าวไปแล้วคือ Microsoft Intune เป็นเครื่องมือในการจัดการทำงานของอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยมีคุณสมบัติในการจัดการทำงานของอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ที่สำคัญดังนี้

– การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และแอปพลิเคชัน

จากการเข้าถึงแบบ Single Sign-on  ที่มีอยู่ใน Windows Server Active Directory และ Forefront ที่ถูกพัฒนาไปใช้งานกับ Azure Active Directory ทำให้สามารถเข้าถึงการทำงานต่างๆ ได้ง่ายขึ้น โดยการลงทะเบียนใช้งานเพียงครั้งเดียว เข้าถึงการทำงานของแอปพลิเคชัน และข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในระบบได้ ตามสิทธิ์การทำงาน และยังสามารถจัดการข้อมูลประจำตัวได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะแก้ไขข้อมูลส่วนตัว หรือขอเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ก็สามารถทำงานได้ด้วยต้วเองไม่ต้องพึ่งผู้ดูแลระบบ ซึ่งจะช่วยลดภาระหน้าที่ของผู้ดูแลระบบ ให้สามารถทำงานอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

– การจัดการอุปกรณ์ และแอปพลิเคชันบนคลาวด์

Microsoft Intune ใช้ประโยชน์จากการทำงานบนคลาวด์ ที่มีความสามารถของ System Center 2012 Configuration Manager ช่วยในการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ ให้สามารถทำงานสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของบริษัท ซึ่งผู้ดูแลระบบจะสามารถกำหนดสิทธิ์การทำงาน และเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรได้ในชุดควบคุมเดียวกันเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมและการบริหารจัดการ

– ใช้งาน Windows Desktops และแอปพลิเคชันต่างๆ บนอุปกรณ์ของตัวเอง

สำหรับการทำงานที่ต้องการความปลอดภัยสูง การเลี่ยงที่จะไม่เก็บข้อมูลลงในอุปกรณ์เคลื่อนที่ สำหรับการทำงาน เช่น การจำลองเดสก์ท็อปเสมือน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีความปลอดภัย ผู้ใช้สามารถทำงานด้วยแอปพลิเคชัน RemoteApp ซึ่งจะทำงานผ่านคลาวด์ Azure ในการจำลองการทำงานของเครื่องเดสก์ท็อป ทำงานต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย และยังจะมีความเข้ากันได้กับแอปพลิเคชันต่างๆ ในบริษัทมากกว่าการทำงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อการทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

– การจัดการภัยคุกคาม

การโจมตี และภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์มีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ มีความซับซ้อน ความถี่ และความรุนแรงที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต้องมีระบบการทำงานที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ป้องกันผู้ไม่หวังดีเจาะเข้าระบบสร้างความเสียหาย หรือขโมยข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ของบริษัท ซึ่งบน Microsoft Intune มีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด สามารถตรวจจับสิ่งผิดปกติที่พยายามเข้ามาในระบบในรูปแบบต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น

  • การวิเคราะห์พฤติกรรมที่ผิดปกติ ซึ่งมีความสามารถในการตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัย และพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นอันตราย เพื่อประสิทธิภาพการตรวจจับที่ดียิ่งขึ้น
  • การตรวจจับการโจมตีที่เป็นอันตราย สามารถวิเคราะห์ภัยคุกคามขั้นสูง ตรวจสอบการโจมตีที่เป็นอันตรายได้เกือบจะทันทีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น เพื่อให้สามารถรับมือได้อย่างทันท่วงที
  • การแจ้งเตือนปัญหาด้านความปลอดภัย ที่ถูกตรวจพบโดยสถาบันวิจัยด้านความปลอดภัยระดับโลกในการตรวจสอบ

การขยายตัวของอุปกรณ์เคลื่อนที่ มีผลกับการจัดการต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัย เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของผู้ดูแลระบบ ที่จำเป็นจะต้องช่วยเหลือให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น และมีความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยที่ดีเพียงพอ ด้วยโซลูชันการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ ไมโครซอฟท์ ช่วยในการจัดการและกำหนดสิทธิ์การใช้งานข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทได้อย่างปลอดภัย ผ่านช่องทางของคลาวด์ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากภายนอกได้อย่างสะดวก และมีความปลอดภัย

ประโยชน์ของ Microsoft Intune

  • การจัดการแอปพลิเคชันที่สามารถติดตั้งและจัดการกับแอปพลิเคชันต่างๆ ที่อยู่ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งาน และอัปเดตแอปพลิเคชันต่างๆ ได้อย่างสะดวกในชุดระบบควบคุมชุดเดียวกัน ซึ่งสามารถรองรับการทำงานได้ทั้งบน Windows, Windows Phone, iOS, และบน Android
  • ลดความซับซ้อนของการบริหาร โดยมีการติดตั้งและปรับใช้แอปพลิเคชันที่จำเป็นต้องใช้โดยอัตโนมัติ ระหว่างการลงทะเบียนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตั้งแอปพลิเคของบริษัทจากพอร์ทัลได้อย่างรวดเร็ว
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วย Office Mobile ที่ทำงานอยู่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของพนักงาน ที่คุ้นเคยกันดีอยู่เเล้วไม่ต้องฝึกฝนการใช้งานเพิ่มเติม สามารถจำกัดการทำงานบางส่วน เช่น การทำสำเนา ตัด วาง บันทึก ในระบบของบริษัทสามารถขยายการทำงานเพื่อการใช้งานในระดับธุรกิจได้
  • ปรับใช้ Certificates, WiFi, VPN, และ Email profiles ได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีอุปกรณ์มาลงทะเบียน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรขององค์กรได้อย่างสะดวก มีการกำหนดความปลอดภัยที่เหมาะสม จัดการการตั้งค่าที่ครอบคลุมอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากระยะไกล เช่น การตั้งค่ารหัสผ่านล็อกอุปกรณ์และการเข้ารหัสข้อมูล เป็นต้น
  • ลบข้อมูลขององค์กร และแอปพลิเคชันต่างๆ ออกจากเครื่องได้ เมื่อมีการยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ในกรณีที่สูญหาย หรือผู้ใช้เกษียณออกจากการทำงาน
  • ขยายโครงสร้างพื้นฐานด้วยระบบ Center Configuration Manager ที่ทำงานร่วมกับ Microsoft Intune ในการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้สอดคล้องกันได้ ระหว่างอุปกรณ์ที่ทำงานอยู่ในองค์กร และอุปกรณ์ที่ทำงานผ่านคลาวด์

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here