ฟูจิตสึจัดกิจกรรมปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คุ้งบางกระเจ้า

บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมโดย มร. อิจิ ฟูรูกาวา กรรมการผู้จัดการ และพนักงาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในโครงการ “Fujitsu We Care”  สนับสนุนนโยบายหลักของฟูจิตสึ ในด้านรักษาสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในลักษณะของการโครงการ CSR อย่างต่อเนื่อง 3 ปี โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ในแปลงพื้นที่ราชพัสดุ ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ จำนวน 400 ต้น เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา และพร้อมกับย้ายชำเพาะกล้าไม้จำนวน 6๐๐ ต้น เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่โครงการและแจกจ่ายให้กับชุมชนนำไปปลูกในพื้นที่ส่วนตัว และพื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมต่อๆไปในอนาคต ณ คุ้งบางกระเจ้า ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเร็วๆนี้  IMG_4547

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here