“ซินเน็คฯ” ร่วมกับ “โซนี่ไทย” จับมือ “วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ลาดกระบัง” เปิดตัวโครงการ “Thai Android Application Contest 2014”

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทโซนี่ไทย จำกัด จับมือหลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดตัวโครงการ “Thai Android Application Contest 2014” โครงการอบรมและแข่งขันสร้างแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมทั้งสนับสนุนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในฐานะนักพัฒนารุ่นใหม่ให้กล้าคิด กล้าแสดงออก นำเสนอแนวความคิดนอกกรอบจากการศึกษาภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว โดยเปิดตัวโครงการและจัดอบรมฟรีพื้นฐานความรู้ภายในงาน “ไทยแลนด์ โมบาย เอ็กซ์โป โชว์เคส” ห้องออดิทอเรี่ยม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันเสาร์ที่ 10 พ.ค. 2557 นี้

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here