ทิป Excel 2013 – รู้จักการใช้ไทม์ไลน์ใน PivotTable

ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุด ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องอ้างอิงกับวันเวลาได้อย่างง่ายดาย

การใช้ไทม์ไลน์ใน Pivot Table นี้เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาใน Excel 2013 โดยไทม์ไลน์นี้จะช่วยเป็นตัวแยกข้อมูลตามเวลาอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็น ปี,เดือน, วัน หรือ รายไตรมาส ซึ่งเราสามารถทำได้ดังนี้

1. เลือกข้อมูลที่ต้องการทำ PivotTable โดยลากแถบสีคลุมทั้งหมด แล้วคลิกที่แท็บ INSERT เมนู PivotTable

2-28-2013 3-18-18 PM

2. หน้าต่าง Create PivotTable จะปรากฏ เลือกที่ออปชั่น “Existing Worksheet” แล้วเลือกตำแหน่งที่จะให้แสดงผลลัพธ์ออกมา แล้วคลิก OK

3. เมื่อได้ PivotTable ออกมาแล้วให้เลือกฟิลด์ที่ต้องการแสดงผล โดยทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ต้องการ ตารางข้อมูลจะแสดงใน PivotTable ในชีท

2-28-2013 3-44-21 PM

4. ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลได้ยืดหยุ่นตามต้องการ เช่น หากต้องการเลือกดูรายงานตามวันเวลา ก็ให้ไปที่แท็บ INSERT คลิกที่เมนู Timeline จากนั้นคลิกที่ช่องข้อมูลที่ต้องการกรองในตัวอย่างนี้คือ Delivery Date แล้วกด OK ผู้ใช้ก็จะได้ Timeline สำหรับเลือกดูข้อมูลเป็นช่วงเวลาได้ตามต้องการ

2-28-2013 3-52-37 PM-1

ไทม์ไลน์ไพวอทเทเบิ้ลนี้ เมื่อใช้จนชำนาญแล้ว ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องนี้ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติต่างๆ ในแบบอ้างอิงกับวันเวลาได้ง่ายดาย และสะดวกมากขึ้น ทำให้ตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ได้อย่างรัดกุมและถูกต้องแม่นยำได้อย่างไม่ยากเลย

 

 

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here