Alloy Chokes ในเมนบอร์ด ECS ดีอย่างไร?

บริษัท Elitegroup (ESC) ได้ทำการตลาด โดยการใช้ Super Alloy Chokes เพื่อรับประกันความเสถียรของเมนบอร์ด โดยเพิ่มสมรรถนะของคอยล์ขดลวด ด้วยการใช้ Super Alloy ลักษณะพิเศษ เพื่อยืดอายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงานให้ดียิ่งขึ้น

บริษัท Elitegroup Computer System (ECS) เมืองไทเป ประเทศใต้หวัน ได้เปิดตัว Super Alloy Chokes ชุบทองที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ในขณะที่การมาตรฐานการผลิตทั่วไปในปัจจุบันใช้เหล็กหรือเฟอร์ไรต์ในการผลิตวงแหวนแม่เหล็กของคอยล์ขดลวด แต่บริษัท ECS ได้คิดค้นและเปิดตลาด โดยผลิตคอยล์ขดลวดที่มีสมรรถภาพสูงสุดและความเสถียรโดยใช้ Super Alloy ซึ่งยังช่วยป้องกันการขึ้นสนิมโดยการชุบทองอีกด้วย นวัตกรรมใหม่ของ Super Alloy Chokes นี้สามารถใช้ได้กับเมนบอร์ด 3 รุ่น ในชิปเซ็ตของ H77 กับ Z77 ดังนี้คือ X77H2-A3, Z77H2-AX และ Z77H2-A2X

สำหรับผู้ใช้ PC ที่ประสบปัญหาเครื่องไม่ทำงานโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือความไม่คงที่ของระบบหรือไม่พอใจกับประสิทธิภาพ ทางฝ่ายนวัตกรรมของบริษัท Elitegroup ได้หาทางออกให้ ซึ่งขณะที่ผู้ผลิตรายอื่นทำได้แค่พูด โดยมีการเสนอ Super Alloy Chokes ตัวใหม่นี้มาใช้ การเพิ่มประสิทธิภาพส่วนประกอบของเมนบอร์ดนี้ เพื่อให้ผู้ใช้ได้พึงพอใจในสมรรถนะสูงสุดของระบบ โดยปราศจากความไม่เสถียรและความเสียหายจากส่วนประกอบที่มีคุณภาพต่ำ

คอยล์ขดลวดเป็นตัวกรองและปัจจัยในการจ่ายไฟฟ้าสู่ CPU และสู่ส่วนประกอบอื่นๆมีที่ความละเอียดอ่อนสูง โดยช่วยป้องกันคลื่นความถี่สูงที่มีอันตรายได้ คุณภาพของคอยล์ขดลวดจึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการทำงานของเครื่อง PC เพราะเพียงแค่ความผันผวนเพียงเล็กน้อยของกระแสไฟเข้า ก็สามารถทำให้เกิดความเสียหายโดยไม่ทราบสาเหตุ เช่น เครื่องดับ ไม่สามารถเริ่มทำงาน หรือแม้กระทั่งผลเสียในระยะยาวได้ คอยล์ลวดที่มีคุณภาพต่ำไม่เพียงแต่ทำให้เครื่องไม่เสถียรและอายุการใช้งานลดลงแล้ว ยังส่งผลให้ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลืองด้วย

จากการวิเคราะห์ของ ESC พบว่า คอยล์ลวดที่ทำขึ้นจากวัสดุพื้นฐานนั้นเป็นสาเหตุให้เครื่องหยุดทำงาน ถ้ามีการถ่ายโอนข้อมูลในระบบที่เกินความสามารถหรืออัตราการไหลของกระไฟฟ้าที่ไม่คงที่ ดังนั้นวัสดุ Super Alloy ตัวใหม่นี้จะมีความเสถียรมากกว่าถึง 150 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุพื้นฐานในกรณีที่ท้าทายต่างๆ เช่น สภาพอากาศร้อนหรือการอัพเกรดเพิ่มความเร็วของ CPU เป็นต้น

Super Alloy ทำให้เกิดความเสถียรของระบบในวงกว้างด้วย เช่น ในระบบข้อจำกัดของอุณหภูมิที่กว้างขึ้นกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุอื่น ดังนั้นถึงแม้ว่าการเพิ่มความเร็วของ CPU กับการใช้งานอย่างหนักของผู้ใช้แล้ว Super Alloy Chokes ของ ESC ก็ยังรับประกันการจ่ายไฟฟ้าสู่ CPU และส่วนประกอบสำคัญอื่นๆ ยังคงทำงานได้อย่างคงที่ สมบูรณ์แบบ  และความสามารถที่ช่วยให้คงทนต่ออุณหภูมินี้ ยังส่งผลให้ยืดอายุการใช้งานของ Super Alloy Chokes และ เมนบอร์ดของ ESC ที่ได้นำไปใช้อีกด้วย

Super Alloy นี้ นอกจากใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าแล้ว ยังลดจำนวนการใช้ไฟฟ้าและการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าอีกด้วย ซึ่งให้ความปลอดภัยกว่าและสภาพแวดล้อมที่มั่นคงกว่า

ในการใช้คอยล์ลวดที่โด่งดังในตลาดนี้ ในเมนบอร์ด รุ่น X77H2-A3 Z77H2-AX และ Z77H2-A2X ยังทำให้มีการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่ต่ำที่สุด อายุการใช้งานยาวนานขึ้น และความเสถียรกว่า 150 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับเมนบอร์ดรุ่นอื่นๆ ที่มีขายในท้องตลาด ซึ่งข้อดีเหล่านี้ ล้วนหมายถึงประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์ที่ราบรื่น ดียิ่งขึ้นด้วย

นอกจากทั้ง 3 รุ่นนี้แล้วยังมี รุ่นอื่นๆในชิปเซ็ตของ H77 กับ Z77 เช่น H77H2-M, H77H2-M3, H77H2-M4, Z77H2-A2X Deluxe และ Z77H2-A3.  ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่เวปไซต์ www.ecs.com.tw

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here