เอชพี ยกระดับสู่เครือข่ายความเร็วสูง “Long Term Evolution – LTE”

เอชพีส่งโซลูชั่นสุดล้ำ สนับสนุนบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมก้าวสู่เครือข่ายการสื่อสารความเร็วสูง Long Term Evolution (LTE) มุ่งสร้างสรรค์สุดยอดประสบการณ์การสื่อสารเคลื่อนที่เฉพาะบุคคลให้แก่ลูกค้าหลายล้านรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ เอชพีได้ขยายพอร์ทโฟลิโอ HP Actionable Customer Intelligence โดยส่ง 2 สุดยอดโซลูชั่นใหม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ให้บริการสื่อสาร (Communications Service Providers – CSPs) ได้แก่

 • โซลูชั่น HP Home Subscriber Server (HSS) รองรับการทำงานของหลายๆ เครือข่ายพร้อมๆ กัน เพิ่มสมรรถนะการทำงานด้วยฟีทเจอร์ต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการแบบเคลื่อนที่ เพื่อให้ผู้ให้บริการสื่อสารสามารถปรับเปลี่ยนจากระบบเครือข่าย 2G/3G เป็นระบบเครือข่าย LTE ได้อย่างราบรื่น
 • โซลูชั่น HP Subscriber, Network and Application Policy (SNAP) ซึ่งเป็นโซลูชั่นเพื่อการบริหารจัดการ ผนวกรวมกับระบบคิดเงิน (ระบบแจ้งหนี้) แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ผู้ให้บริการสื่อสารสามารถนำข้อกำหนดต่างๆ ในการทำธุรกิจมาประยุกต์ใช้ เพื่อนำมาพัฒนาบริการส่วนบุคคล รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้กับลูกค้า

 

มร. เดวิด สลิเตอร์ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป โซลูชั่นคอมมูนิเคชั่นและมีเดีย หน่วยธุรกิจ เอ็นเทอร์ไพรส์ เซอร์วิส ของเอชพี กล่าวว่า “เครือข่ายการสื่อสารความเร็วสูง LTE เป็นทั้งความท้าทายและโอกาสใหม่ๆ สำหรับผู้ให้บริการสื่อสาร เพราะเป็นเทคโนโลยีที่ยกระดับการแข่งขันให้เป็นแบบ co-opetition และยังเปิดช่องทางการทำธุรกิจและสร้างรายได้ใหม่ๆ อีกด้วย ทั้งนี้ เอชพีช่วยให้ผู้ให้บริการสื่อสารสามารถใช้ระบบและโซลูชั่นที่มีอยู่อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสรรค์บริการพิเศษเฉพาะบุคคล รวมทั้งการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างรายได้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

โซลูชั่น HP SNAP ผนวกรวมนโยบายการให้บริการและหลักการคิดค่าบริการตามการใช้งานแบบเรียลไทม์เข้าไว้ด้วยกัน

ผู้ให้บริการสื่อสารได้จัดทำกฎและนโยบายการให้บริการเครือข่าย 2G และ 3G เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพ ทั้งยังสามารถบริหารจัดการการใช้แบนด์วิธเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความแออัดบนระบบเครือข่าย และปัญหาค่าบริการที่สูงกว่าปกติ (bill shock) แต่สำหรับเครือข่าย LTE การบริหารนโยบายการให้บริการเครือข่ายจะกำหนดจากคุณภาพของการใช้งานที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับบริการตามความต้องการใช้งานเฉพาะรายแบบเรียลไทม์

 

โซลูชั่น HP SNAP ออกแบบเพื่อรองรับการเปลี่ยนเครือข่ายแบบเดิมไปสู่เครือข่าย LTE โดยสามารถผนวกนโยบายการจัดการเครือข่ายและหลักเกณฑ์การคิดค่าบริการไว้ด้วยกัน จึงมองเห็นภาพรวมเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ โดยรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งทางด้านเครือข่าย (ทั้ง 3G และ LTE) ระบบการคิดค่าบริการ ระบบจัดเก็บข้อมูลลูกค้า และสภาพแวดล้อมของแอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนและชัดเจนในจุดเดียว

 

ด้วยแพลทฟอร์ม HP SNAP แบบเรียลไทม์และครบวงจร ช่วยให้ผู้ให้บริการสื่อสารสามารถกำหนดนโยบายการให้บริการและหลักเกณฑ์การคิดค่าบริการได้อย่างละเอียดและชัดเจน จึงสามารถให้บริการที่มีรายละเอียดต่างๆ มากมาย
และออกแบบเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึง
การจัดทำแผนกำหนดราคาการให้บริการหลากหลายระดับ การจัดทำแพคเกจสำหรับคอนเท้นท์ต่างๆ การทำข้อเสนอและสิทธิประโยชน์ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้าแต่ละราย จึงช่วยให้ผู้ให้บริการสื่อสารสามารถสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ๆ และความพึงพอใจในการใช้งานให้กับลูกค้าได้มากขึ้น ตลอดจนลดอัตราการสูญเสียลูกค้า และที่สำคัญสุดคือสามารถสร้างรายได้มากขึ้น

 

โซลูชั่น HP HSS สนับสนุนการเปลี่ยนจากเครือข่าย 3เป็นเครือข่าย LTE ได้อย่างง่ายดายและสะดวกยิ่งขึ้น
ในระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการสื่อสาร โซลูชั่น HP HSS จะเป็นแหล่งเก็บข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับลูกค้าทั้งหมด อาทิ ประวัติส่วนตัว และการใช้บริการระบบสื่อสารเคลื่อนที่ โดยจะทำหน้าที่เสมือนฐานข้อมูลหลัก ทำให้ผู้ให้บริการสื่อสารสามารถดูแลและจัดการการเข้าใช้ระบบเครือข่ายการสื่อสาร ตรวจสอบความถูกต้อง
และให้บริการแก่ผู้ใช้จำนวนหลายล้านรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โซลูชั่น HP HSS เวอร์ชั่น 5.1 มาพร้อมกับ 3 ฟีทเจอร์ใหม่สุดล้ำที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ให้บริการสื่อสารสามารถจัดการความท้าทายสำคัญหลังจากการเปิดใช้เครือข่าย LTE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยฟีทเจอร์ใหม่ดังกล่าว ได้แก่

 • การเปลี่ยนระบบระหว่าง LTE และ 2G/3G ได้อย่างราบรื่นไม่สะดุด – ระบบเครือข่ายแบบเดิมและเครือข่าย LTE สามารถทำงานร่วมกันได้ในบางครั้ง แต่ด้วยโซลูชั่น HP HSS ทำให้ผู้ให้บริการสื่อสารสามารถให้บริการได้ทั้ง 2 เครือข่ายอย่างต่อเนื่องไม่สะดุด โดยมีระบบ
  การลงทะเบียนเข้าใช้เครือข่ายทั้ง 2 ระบบแบบใหม่ ส่งผลให้การย้ายระบบการสื่อสารระหว่าง 2 เครือข่ายเป็นไปอย่างรวดเร็ว
 • การสื่อสารด้วยเสียงบนเครือข่าย LTE  (Voice Over LTE หรือ VoLTE) – โซลูชั่น HP HSS 5.1 สนับสนุนการโทรแบบ VoLTE  โดยขยาย
  การสนับสนุนระบบ Internet Protocol Multimedia Subsystem (IMS) ซึ่งเป็นรูปแบบการให้บริการมัลติมีเดียแบบดิจิตอล
 • การสื่อสารด้วยเสียงระหว่างเครือข่าย LTE และ 3G  –  โซลูชั่น HP HSS ช่วยให้ผู้ให้บริการสื่อสารสามารถให้บริการสื่อสารด้วยเสียงบนหลากหลายเครือข่ายได้อย่างราบรื่นไม่สะดุด โดยใช้โปรโตคอล Single Voice Call Continuity ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นแอพพลิเคชั่น IMS ทำให้
  การเปลี่ยนระบบการโทรระหว่างเครือข่าย LTE และเครือข่าย 3G มีความสะดวกรวดเร็วและคล่องตัวยิ่งขึ้น

 

เอชพีจัดสาธิตประสิทธิภาพการทำงานของโซลูชั่นเอชพีต่างๆ เหล่านี้ในงาน Mobile World Congress โซน App Planet ฮอลล์ 7 แสตนด์ 7C37

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่น HP Actionable Customer Intelligence สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.hp.com/go/aci

 

นอกจากนี้ เอชพีมีกำหนดจัดงาน HP Discover ระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2555 ในเมืองลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here