วีเอ็มแวร์ แต่งตั้งไอเน็ตเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในโครงการ

วีเอ็มแวร์ อิงค์ แต่งตั้ง บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ไอเน็ต เป็นพันธมิตรทางธุรกิจในโครงการผู้ให้บริการของวีเอ็มแวร์ (VMware Service Provider Program – VSPP) นำเสนอบริการคลาวด์ที่หลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีเวอร์ช่วลไลเซชั่นและโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของวีเอ็มแวร์และเดอะแวลลูซิสเตมส์ ในฐานะ VSPP Aggregator

โดยนำเสนอเครื่องมือและกระบวนการที่ปรับแต่งเป็นพิเศษสำหรับพันธมิตรผู้ให้บริการของวีเอ็มแวร์ เช่น การจัดทำรายงานรายเดือน ระบบบิลลิ่ง และการเรียกเก็บเงินตามรอบระยะเวลาที่สัมพันธ์กับรูปแบบการให้บริการกับลูกค้าด้วย

 

บุคคลในภาพ: (จากซ้าย) ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีนของวีเอ็มแวร์, ดร.ไพโรจน์ ศุภมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

คุณสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัดและคุณวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานวิศวกรรม บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here