ซิป้า เดินหน้าสนับสนุนซอฟต์แวร์ไทย..หลัง BOI ยอดทะลุ

นายเฉลิมพล ปุณโณทก กรรมการบริหาร  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการซิป้า กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า “สิ่งที่เราได้นำเสนอผ่านบูธออกไปนั้น ได้สร้างการยอมรับถึงศักยภาพและความสามารถของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ไทยให้เกิดกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

และกับประชาชนที่เข้าชมงานจำนวนหลายล้านคนได้ในการจัดงานเพียงครั้งเดียวนอกจากนี้ยังได้สร้างโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้พบและเจรจาทางธุรกิจกับผู้บริหารของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ที่ร่วมจัดงานอีกทั้งยังได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ต่อความสำเร็จของการสร้างผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ไทย โดยการจัดประชุมสัมมนาให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และผู้ที่สนใจทั่วไปเป็นอย่างมาก” รักษาการคนล่าสุด กล่าวอย่างภาคภูมิใจ

ซึ่งมูลค่าจากการจับคู่เจรจาธุรกิจภายในงาน มีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท และมูลค่าที่เกิดจากการเจรจานอกรอบอีกกว่า 50 ล้านบาท โดยซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของการเจรจาธุรกิจคือ ซอฟต์แวร์ประเภท จิวเวอรี่ รองลงมาจะเป็นประเภท การศึกษา การดูแลสุขภาพ และแอนนิเมชั่นรวมไปถึงดิจิตอลคอนเท้นจ์

ในอนาคตอันใกล้ซิป้าก็จะจัดงาน Thailand ICT Focus และ TAM 2010 ที่สำคัญคือยังคงให้การสนับสนุนการพัฒนาคิดค้นซอฟต์แวร์ต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here