เอชพีเปิดตัวโซลูชั่นบริการ HP Service Integration and Management

เอชพีเปิดตัวโซลูชั่นบริการใหม่ HP Service Integration and Management เพื่อให้องค์กรต่างๆ สามารถผนวกรวม จัดการ และควบคุมสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนจากหลากหลายระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีความเสี่ยงและต้นทุนลดลง 

จากผลการสำรวจล่าสุดของฟอร์เรสเตอร์ รีเสิร์ช ระบุว่า “กลุ่มธุรกิจต่างๆ ให้ความสนใจและนำเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้เร็วกว่ากลุ่มไอทีถึง 2.5 เท่า ทั้งนี้

การจัดซื้อบริการคลาวด์จากผู้ให้บริการหรือซัพพลายเออร์ต่างๆ จากภายนอกองค์กรของกลุ่มธุรกิจต่างๆ ที่แยกออกจากบริการที่จัดทำโดยฝ่ายไอทีภายในองค์กรนั้น กำลังก่อให้เกิดปัญหาความวุ่นวายจากการใช้ผู้ให้บริการหลากหลายราย (supplier sprawl)”(1)

 

มร. วิลล์ แคพเพลลิ รองประธานด้านการวิจัย การ์ทเนอร์ กล่าวว่า “การจัดการและประเมินสภาพแวดล้อมของทรัพยากรไอทีที่มีความซับซ้อนนับเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างมากต่อธุรกิจต่างๆ และเป็นความต้องการที่กดดันประธานบริหารด้านไอทีหรือซีไอโอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง มาใช้งานอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ โซลูชั่นการจัดการอย่างครบวงจร เพื่อนำมาควบคุมและประเมินสภาพแวดล้อมด้านไอทีที่มาจากหลากหลายแหล่งเป็นโซลูชั่นที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการเพิ่มประสิทธิภาพของบริการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังทำให้มีข้อมูลทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำระบบซัพพลายเชนด้านไอทีได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดการกับผู้ให้บริการหรือ    ซัพพลายเออร์หลากหลายราย”

 

โซลูชั่นบริการ HP Service Integration and Management ใหม่ทำให้องค์กรธุรกิจต่างๆ สามารถติดตามการให้บริการจากหลากหลายแหล่งได้บน
หน้าจอเดียว อาทิ บริการคลาวด์ ทั้งที่จัดทำโดยฝ่ายไอทีขององค์กร หรือกลุ่มธุรกิจอื่นภายนอกองค์กร ทั้งยังให้คำปรึกษาแก่องค์กรต่างๆ เกี่ยวกับ
การโอนย้ายระบบ รวมถึงการจัดทำโรดแมปที่ระบุกระบวนการยกระดับ
การบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสภาพแวดล้อมที่พัฒนาโดยผู้ให้บริการที่แตกต่างกันและหลากหลาย

 

ด้วยสถาปัตยกรรมไอทีระดับมาตรฐานและโมเดลการทำอินเทเกรชั่นที่รองรับบริการทุกประเภทของโซลูชั่นบริการ HP Service Integration and Management ช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างสภาพแวดล้อมไอทีที่คล่องตัวและดูแลกำกับได้ง่ายดาย นอกจากนี้ โซลูชั่นบริการ HP Service Integration and Management ยังมีคุณประโยชน์ที่โดดเด่นอื่นๆ ดังนี้

 • เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ โดยติดตามสถานะการให้บริการว่ามีประสิทธิภาพตรงตามงบประมาณการดำเนินการและเป้าหมายทางธุรกิจมากน้อยเพียงไร ทั้งยังสนับสนุนลูกค้าให้มีความพร้อมและบริหารจัดการบริการต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น โดยสามารถติดตามสถานะ
  การให้บริการอย่างสม่ำเสมอและทำให้มีการมองเห็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพการให้บริการทั้งหมดแบบเรียลไทม์
 • ลดปัญหาการให้บริการและความเสี่ยงทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยการระบุผู้ให้บริการที่ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค
  การให้บริการที่สำคัญต่างๆ
 • ลดต้นทุนในการบำรุงรักษาระบบไอทีด้วยการผนวกรวมระบบ
  จัดการบริการจากผู้ให้บริการหรือซัพพลายเออร์ต่างๆ รวมกันเป็น
  จุดเดียว

 

มร. ไมค์ อึ้ง ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท เอชพี กล่าวว่า “ในการใช้บริการจากผู้ให้บริการหลายๆ ราย รวมทั้งผู้ให้บริการระบบคลาวด์นั้น หากองค์กรธุรกิจไม่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน จะก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านขาดความต่อเนื่องและความสม่ำเสมอใน
การให้บริการ ตลอดจนเกิดความเสี่ยงและเพิ่มต้นทุนในการบริหารไอทีมากขึ้น แต่ด้วยบริการใหม่ๆ สุดล้ำของเอชพี จะช่วยให้องค์กรต่างๆ มีกระบวนการทำงานและเครื่องมือที่จำเป็น ทำให้มีความเข้าใจดีขึ้น และสามารถกำกับดูแลผู้ให้บริการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังช่วยลดความซับซ้อนและต้นทุนในการดำเนินงานไปพร้อมๆ กัน”

 

มีการมองเห็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของผู้ให้บริการต่างๆ
โซลูชั่นบริการ HP Service Integration and Management จะช่วยองค์กรต่างๆ ให้พัฒนาและจัดทำโรดแมปการจัดการและการผนวกรวมระบบต่างๆ ของ
ผู้ให้บริการหรือซัพพลายเออร์อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างครบถ้วน โดยกำหนดรูปแบบโดยรวม (topology) ของบริการด้านไอทีทั้งหมด และระบุแนวทางการให้บริการแต่ละประเภท เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ การมีการมองเห็นได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพการให้บริการทางธุรกิจในเวลาจริงแบบเรียลไทม์ เสริมทัพด้วยประสิทธิภาพของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง จะเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้ลูกค้าสามารถติดตามการส่งมอบการให้บริการได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

 

โซลูชั่นบริการ HP Service Integration and Management ที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ HP IT Performance Suite ทำให้ลูกค้าสามารถสร้างระบบปฏิบัติการเพื่อดูแลบริการทางธุรกิจและกำกับการทำงานทั่วทั้งองค์กร โดยจะเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไอที สนับสนุนการบริหารจัดการให้ง่ายขึ้น และทำให้
การดำเนินงานถูกต้องตรงตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ นอกจากนี้ เอชพียังพัฒนาระบบ HP Capability Framework ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของโซลูชั่นบริการ HP Service Integration and Management โดยเป็นโมเดลอ้างอิง (reference model) ที่ใช้สำหรับออกแบบและลดความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมระบบไอทีจากหลากหลายผู้ให้บริการทั่วโลก ทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการจัดการ
ความไร้ระเบียบของผู้ให้บริการต่างๆ อีกด้วย

 

โรดแมปบริการ HP Service Integration and Management Roadmap Service จะช่วยให้ลูกค้าดูแลและบริหารจัดการกับผู้ให้บริการหรือซัพพลายเออร์หลากหลายรายได้ง่ายขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ โดยโรดแมปการบริการนี้จัดทำโดยทีมที่ปรึกษาของเอชพี โดยมีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการหรือ
ซัพพลายเออร์ทั้งหมดของลูกค้า อาทิ กลุ่มไอทีภายในองค์กร และผู้ให้บริการ
ไอทีจากภายนอกองค์กร เมื่อระบบดังกล่าวถูกนำมาใช้งาน จะทำให้ผู้ให้บริการทั้งหมดมีโมเดลการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถให้บริการตรงตามข้อตกลงได้ทุกระดับ

 
การใช้โซลูชั่นบริการ HP Service Integration and Management จะทำให้องค์กรมีทัศนวิสัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของผู้ให้บริการต่างๆ อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจองค์กรและหน่วยงานภาครัฐก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรแบบ Instant-On Enterprise ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ในโลกที่มี
การเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง แนวคิดแบบ Instant-On Enterprise คือ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในทุกกิจกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า พนักงาน พันธมิตร และประชาชนได้อย่างตรงจุดและโดยทันที

 

เอชพีมีกำหนดจัดงาน HP Discover ระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2555 ณ เมืองลาสเวกัส  สหรัฐอเมริกา

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here