วิธีไม่ปัดเศษทศนิยมขึ้นด้วยคำสั่ง Floor

 ก่อนอื่นต้องข้อโทษหลายๆ คนที่ไม่ได้มาตอบคำถาม เนื่องจากใช้ wordpress ยังไม่ค่อยคล่องเลยไม่ได้ไปดูหน้าที่มีข้อความเข้าเลย แต่ตอนนี้จะพยายามเข้าไปดูกระทู้ถามบ่อยๆ แล้วก็ไปเจอเทคนิคที่มีคนถามมาเรื่องเศษส่วน ที่ไม่ต้องการปัดเศษส่วนขึ้น อย่าง 2.39 แต่พอปัดเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่งก็จะกลายเป็น 2.4 โดยอัตโนมัติ (ในกรณีที่เป็น 2.34 จะไม่มีการปัดเศษขึ้นแต่จะปัดลง) ซึ่งใครที่ประสบปัญหานี้ผมก็มีวิธีที่จะวิธีปัดเศษให้เป็น 2.3 เลย โดยไม่ปัดขึ้น ด้วยคำสั่ง Floor ครับ

การคิดค่าเกรดเฉลี่ยโดยปัดเศษขึ้น


1.ก่อนอื่นรวมหน่วยกิตทั้งหมดของเทอมนั้นก่อน ในตัวอย่างมี 7 วิชา รวมแล้วได้ 19 หน่วยกิต
2.จากนั้นก็แปลงเกรดที่เป็นตัวอักษรให้กลายเป็นค่าตัวเลข โดยเกรด A คือ 4 เกรด D คือ 1
3.จากนั้นเอาเกรดที่แปลงเป็นตัวเลขไปคูณกับหน่วยกิตของรายวิชานั้นๆ
4.รวมเกรดที่ได้คูณกับหน่วยกิตทุกวิชารวมกัน
5.เอา 45.500 ตั้งหารหน่วยกิตรวม 19 หรือก็คือสูตร =F10/C10
6.ใช้สูตร =F10/C10 ในช่อง F12 เช่นกัน แล้วจะมีการลดตำแหน่งทศนิยมจนเหลือ 1 ตำแหน่ง
7.คลิ้กที่ปุ่ม Decrese Decimal ไปเรื่อยๆ จนทศนิยมเหลือแค่ 1 ตำแหน่ง
8.ผลคือจุดทศนิยมเหลือ 1 ตำแหน่งและถูกปัดเศษขึ้นเป็น 2.4 ทันที ซึ่งก็เป็นปกติอยู่แล้วสำหรับการคิดเกรดเฉลี่ย

การคิดค่าเกรดเฉลี่ยโดยไม่ปัดเศษ

1.แต่ในกรณีที่ไม่ต้องการให้ปัดเศษขึ้นโดยให้คลิ้กที่ F13 หรือเซลใดเซลหนึ่ง
2.ในช่องใส่สูตรให้ใส่คำสั่ง =FLOOR(F12,0.01)
3.ผลลัพธ์ที่ได้คือ 2.3 ซึงไม่มีการปัดเศษ 9 ขึ้น

—– สำหรับคำสั่ง =FLOOR(F12,0.01) ถ้ามีทศนิยม 2 ตำแหน่งก็เปลี่ยนเป็นคำสั่ง =FLOOR(F12,0.001) คือเพิ่ม 0 ตรงทศนิยม ตามจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่ต้องการได้เลยครับ ผมเชื่อว่าต้องมีกรณีที่ไม่ต้องการปัดเศษเกิดขึ้นบ่อยกับใครหลายคนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม แต่ครั้งนี้จะช่วยแก้ปัญหาที่เคยค้างคาใจว่าจะทำอย่างไรกับการปัดเศษทศนิยมที่ปัดขึ้นตลอดเวลาได้แล้วครับ —–

[polldaddy poll=5945289]

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here