ไมโครซอฟท์ ประเทศไทยจับมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชวนแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์โปรโมทการท่องเที่ยวไทยมุมมองใหม่

        บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย และเว็บไซต์ชั้นนำอย่างพันทิปดอทคอม และ Blognone จัดการแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ภายใต้ชี่อ โครงการ Travel Thailand, Bring Back the Land of Smiles ให้กับนักพัฒนาเว็บไซต์ที่สนใจ

       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวของไทยไปยังนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ หลังผ่านเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ เพื่อร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม และผลักดันมาตรฐานกลางในการพัฒนาเว็บไซต์

       ผลงานชนะเลิศและได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ในการแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ โครงการ ‘’Travel Thailand, Bring Back the Land of Smiles’’ จะได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของททท. และเอ็มเอสเอ็น ประเทศไทย และได้รับโอกาสแสดงผลงานในต่างประเทศโดยการสนับสนุนจากสำนักงานไมโครซอฟท์ในเอเชียและยุโรปตะวันออก ที่จะร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ผ่านเว็บไซต์ไมโครซอฟท์ เพื่อให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

       นอกเหนือจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยแล้ว การแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์โครงการ “Travel Thailand, Bring Back the Land of Smiles” ยังมุ่งให้ความรู้และเพิ่มทักษะการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้เทคโนโลยี HTML 5 มาตรฐานกลางในการเขียนเว็บไซต์ล่าสุดที่ได้ถูกนำไปพัฒนาเว็บไซต์ชื่อดังจำนวนมาก อาทิ Facebook และ Youtube คุณสมบัติที่โดดเด่นของเทคโนโลยี HTML 5 ได้แก่ สามารถรองรับการทำงานวิดีโอภาพและเสียงได้โดยตรง  รองรับการทำงาน การจัดการรูปแบบของคอลัมน์ได้ดีไม่ว่าจะใช้บนอุปกรณ์ใด และสามารถทำงานได้ทุกๆ อุปกรณ์หรือแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์พีซี แล็ปท็อป แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆ

       นายพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลก นอกเหนือจากการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการด้านไอทีที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้ว เรายังมุ่งให้เทคโนโลยีสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนไทยและประเทศในภาพรวม ผ่านการทำงานร่วมกับพันธมิตรจากหลากหลายอุตสาหกรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของไมโครซอฟท์ ประเทศไทย “We Make 70 Million Lives Better” เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้ว ได้สร้างความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยและประเทศ ไมโครซอฟท์ตั้งใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูประเทศให้กลับคืนสู่สภาพเดิม จึงได้ริเริ่มโครงการ Travel Thailand, Bring Back the Land of Smiles ขึ้นมา”

 

       นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การท่องเที่ยวถือเป็นจุดแข็งของไทย และเป็นยุทธศาสตร์หลักในการแข่งขันกับนานาประเทศ โดยประเทศไทยเป็นที่รู้จักและโด่งดังไปทั่วโลก ในฐานะประเทศที่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย และมีความคุ้มค่าในการเดินทางมาท่องเที่ยว เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความไม่มั่นใจในแหล่งท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในพื้นที่ประสบภัย ซึ่งข้อเท็จจริงแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวของไทยส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบ ยังคงสามารถไปท่องเที่ยวได้ ส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบก็ได้รับการฟื้นฟูและพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว จึงหวังว่าโครงการ “Travel Thailand, Bring Back the Land of Smiles” ที่ริเริ่มโดยไมโครซอฟท์จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยให้ดีขึ้น และมีส่วนช่วยฟื้นฟูประเทศในภาพรวมโดยเร็ว”

       ผู้สนใจสมัครเข้าแข่งขันในโครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย “Travel Thailand, Bring Back the Land of Smiles” ซึ่งมีระยะเวลาระหว่างวันที่ 16 มกราคม ถึง 2 มีนาคม 2555 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและเกณฑ์การแข่งขันได้ที่ https://html5Thailand.com  ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าแข่งขันจะได้รับการฝึกอบรมการใช้งานเทคโนโลยี HTML 5 โดยไมโครซอฟท์เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here