เลอโนโว ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ อันดับ 2 ของโลก มอบร์แท็บเล็ต ไอเดียแพด A1 แก่โรงเรียนในโครงการนำร่อง

       โค กอง เม็ง (Koh Kong Meng) ผู้จัดการทั่วไปประจำภาคพื้นอาเซียน บริษัท เลอโนโว กรุ๊ป จำกัด (กลาง) และคุณจีรวุฒิ วงศ์พิมลพร กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จำกัด (ซ้าย) ร่วมพิธีส่งมอบ บริจาคคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ไอเดียแพด A1 ให้กับโรงเรียนในโครงการนำร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 

          เพื่อการเรียนการสอน ได้แก่ โรงเรียนสาธิต มศว., โรงเรียนราชวินิต, โรงเรียนอนุบาลลำปาง, โรงเรียนอนุบาลพังงา และ โรงเรียนสนามบินขอนแก่น โดยมี ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) (ขวา) เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ โค กอง เม็ง ได้กล่าวว่า ทางเลอโนโว รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน ร่วมเป็นพันธมิตรทางการศึกษา ทั้งนี้เพื่อยกระดับการใช้งานแท็บเล็ตของผู้บริโภคให้มากกว่าด้านความบันเทิง เพราะด้วยขนาดรูปลักษณ์ที่สะดวกในการพกพาแล้วแท็บเล็ตยังมีประสิทธิภาพที่สามารถนำมาใช้งานเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่านและเพิ่มความน่าสนใจให้การศึกษารูปแบบใหม่ ซึ่งเป็นการผลิตและผสานค่านิยมในปัจจุบันเพื่อการเรียนของนักเรียนที่ดียิ่งขึ้นและประสิทธิภาพในการศึกษาเชิงปฏิบัติการกับอาจารย์ ท้ายนี้ เลอโนโวยินดีเข้าร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาให้นักเรียนไทยในปัจจุบันตามนโยบายของรัฐบาลไทยและช่วยขยายโครงการที่รวบรวมหลายพันธะมิตร ในการพัฒนาการศึกษาเพื่อเยาวชนให้เติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยี และรู้จักวิธีใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here