ซีเกทควบกิจการกับธุรกิจฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของซัมซุงอย่างสมบูรณ์แล้ว

           กรุงเทพฯ ประเทศไทย   20 ธันวาคม 2554 – บริษัทซีเกท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (NASDAQ: STX) ผู้นำของโลกในด้านฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และโซลูชั่นสำหรับจัดเก็บข้อมูล ประกาศในวันนี้ เรื่องการเสร็จสมบูรณ์ของธุรกรรมในการควบกิจการกับธุรกิจฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของบริษัทซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด  ซึ่งเป็นผู้นำของโลกในด้านอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายใต้เงื่อนไขของธุรกรรม ซีเกทได้รับบางส่วนของธุรกิจฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของซัมซุง รวมถึงสินทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐานและพนักงานซึ่งจะเอื้ออำนวยให้ซีเกทเพิ่มขนาดการผลิตและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สินทรัพย์เหล่านี้ประกอบด้วยสายผลิตภัณฑ์ เอ็ม8 (M8 product line)ของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว ที่มีความจุสูงในระดับชั้นนำของซัมซุง พนักงานของซัมซุงซึ่งจะเข้าร่วมงานกับซีเกทประกอบด้วยบรรดาผู้จัดการอาวุโสและพนักงานฝ่ายออกแบบและวิศวกรรมจากโรงงานของซัมซุงในประเทศเกาหลี ซึ่งจะเน้นหนักในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กสำหรับตลาดคอมพิวเตอร์พกพา  โดยนายเอ็น.วาย. ปาร์ค รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไป (N.Y.Park, senior vice president and general manager) จะรับผิดชอบในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของซีเกทในประเทศเกาหลี และทำหน้าที่เป็นผู้จัดการประจำประเทศเกาหลีในการบริหารสูนย์กลางการออกแบบผลิตภัณฑ์ในเกาหลี (Koreadesign center) และรายงานโดยตรงต่อนายบ็อบ วิทมอร์ รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (Bob Whitmore, Seagate’s executive vice president and CTO)

“ทั้งซีเกทและซัมซุงได้ปรับแนวทางและกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันและในอนาคตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเป็นรายแรกและวางตำแหน่งของเราเพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้นได้อย่างดียิ่งขึ้น” นายสตีฟ ลุคโซ่ ประธานกรรมการ ประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของซีเกท (Steve Luczo, Seagate chairman, president and CEO) กล่าว “นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นในอุตสาหกรรมด้วยโอกาสอันมหาศาลในหลายตลาดรวมทั้ง คอมพิวเตอร์พกพา คลาวด์ คอมพิวติ้งและการจัดเก็บข้อมูลแบบโซลิดสเตท”

ธุรกรรมนี้ได้ถูกประกาศเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2554 พร้อมกับข้อตกลงหลายข้อระหว่างซีเกทและซัมซุง  ซีเกทกำลังจัดส่งดิสก์ไดรฟ์ไปให้ซัมซุงเพื่อใช้สำหรับเครื่องพีซี คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า   ในขณะที่ซัมซุงกำลังจัดส่งผลิตภัณฑ์เซมิคอนดัคเตอร์ในระดับชั้นนำของตลาดให้แก่ซีเกท เพื่อใช้ในไดรฟ์โซลิดสเตท  (solid state drives (SSDs)) โซลิด- สเตท  ไฮบริดไดรฟ์ (solid-state hybrid drives) และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ สำหรับงานระดับองค์กร ทั้งสองบริษัทได้ยกระดับข้อตกลงการใช้ลิขสิทธิ์ร่วมกันและขยายขอบข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาโซลูชั่นสำหรับจัดเก็บข้อมูลในองค์กรร่วมกัน

“ความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์จะเปิดโอกาสใหม่ ๆ สำหรับทั้งสองบริษัท โดยการส่งเสริมโซลูชั่นเทคโนโลยีอันสร้างสรรค์ของ แต่ละบริษัทเพื่อความหลากหลายของระบบปฏิบัติการไอที” นายโอ-ฮุน ควอน รองประธานฝ่ายโซลูชั่นอุปกรณ์ของซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ (Oh-Hyun Kwon, vice chairman of Device Solutions of Samsung Electronics) กล่าว

ธุรกรรมและข้อตกลงต่าง ๆ ทำให้ซีเกทขยายการเข้าถึงลูกค้าในประเทศจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศบราซิล ประเทศเยอรมนีและสหพันธรัฐรัสเซียได้มากขึ้น  ซีเกทและซัมซุงยังทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นใจว่าลูกค้ายังคงได้รับบริการที่มีคุณภาพสูง การซัพพอร์ตและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อทำให้ฐานอุปทานและการนำมาซึ่งโครงสร้างพื้นฐาน มีความสอดคล้องกัน  เพื่อให้การถ่ายโอนผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นไปโดยสะดวก  ซีเกทจะคงไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของซัมซุงภายใต้ยี่ห้อซัมซุงเป็นเวลา 12 เดือน  และคงไว้ซึ่งฝ่ายปฏิบัติการอิสระต่าง ๆ รวมทั้ง พนักงานฝ่ายขาย สายการผลิตที่สำคัญและฝ่ายวิจัยและพัฒนา  ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.seagate.com/samsung

มูลค่ารวมของธุรกรรมและข้อตกลงเหล่านี้อยู่ที่ประมาณ 1,400 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วยหุ้นสามัญของซีเกทจำนวน 45,239,490 หุ้น และที่เหลือจะถูกชำระด้วยเงินสด  นอกจากนี้  ซัมซุงจะแต่งตั้งตัวแทนให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารของซีเกท

ปัจจุบัน ซีเกทมิได้คาดการณ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างองค์กร และคาดว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยรวมได้จำนวนหนึ่งสำหรับธุรกิจที่ถูกควบเข้าด้วยกันในขณะที่พยายามลดค่าใช้จ่ายในการควบกิจการให้ต่ำที่สุด  ตามที่ได้ระบุไปก่อนหน้านี้  ซีเกทคาดว่าธุรกรรมและข้อตกลงต่าง ๆ จะส่งผลต่อกำไรต่อหุ้นที่ยังไม่ได้รับการรับรองทางด้านบัญชีและกระแสเงินสด หลังจากธุรกรรมนี้เสร็จสมบูรณ์หนึ่งปีเต็ม ซีเกทจะให้ข้อมูลทางด้านการเงินเพิ่มเติมสำหรับบริษัทที่ถูกรวมเข้าด้วยกันในการประชุมทางโทรศัพท์ในช่วงปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นไตรมาสที่สองของปีการเงิน

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here