ซีเกท ประเทศไทย ลงทุนมูลค่าหนึ่งพันล้านบาทเพื่อขยายฐานการผลิตในประเทศไทย

          นครราชสีมา –   13 ธันวาคม 2554 – บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  ผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และโซลูชั่นสำหรับจัดเก็บข้อมูลชั้นนำของโลก ประกาศในวันนี้ เรื่องการลงทุนประมาณหนึ่งพันล้านบาท ด้วยการเปิดอาคารผลิตหลังใหม่สำหรับการผลิตหัวอ่าน-เขียน ณ โรงงานซีเกท โคราช 

โครงการลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารผลิตหลังใหม่และอุปกรณ์การผลิต   ซึ่งอาคารผลิตแห่งใหม่นี้ มีพื้นที่กว่า 29,800 ตารางเมตร และจะเริ่มดำเนินการผลิตได้ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โดยคาดว่าจะมีการจ้างงานใหม่หลายพันตำแหน่ง เมื่อโรงงานดำเนินการผลิตอย่างเต็มรูปแบบ และดำเนินการด้วยกำลังการผลิตสูงสุด

นายเจฟฟรี่ย์ ดี. ไนการ์ด รองประธานและผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการประเทศไทยและปีนัง บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การลงทุนและการถ่ายโอนเทคโนโลยีชั้นนำตลอดจนผลิตภัณฑ์อันทันสมัยมายังประเทศไทยอย่างต่อเนื่องของซีเกท แสดงถึงคำมั่นที่จะยังคงรักษาไว้ซึ่งฐานการผลิตเชิงกลยุทธ์ของเราที่นี่ เราจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชนต่าง ๆ เพื่อนำมาซึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ”

         “ด้วยการลงทุนใหม่ เราจะสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตหัวอ่าน-เขียน จากปัจจุบันขึ้นถึงร้อยละ 40 เมื่อเราดำเนินงานด้วยกำลังการผลิตสูงสุด  ซึ่งจะตอบสนองความต้องการของตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นในการจัดเก็บข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์”           นายไนการ์ด กล่าว

         โรงงานผลิตชิ้นส่วนและดิสก์ไดรฟ์ของบริษัทในประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากน้ำท่วม อย่างไรก็ตาม ความสามารถของบริษัทในการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ได้รับผลกระทบเนื่องจากการสะดุดของอุปทานของชิ้นส่วนจากผู้ป้อนชิ้นส่วนให้แก่บริษัทตามที่ได้เปิดเผยไปครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บริษัทฯ ยังคงเชื่อว่า ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอันมาจากภาวะน้ำท่วมที่ครอบคลุมหลายพื้นที่ในประเทศไทย อุปทานของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จะมีอย่างจำกัดมากในอีกหลายไตรมาส  สำหรับไตรมาสที่สิ้นสุดเดือนธันวาคมพ.ศ. 2554 บริษัทเชื่อว่าอุตสาหกรรมจะจัดส่งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ประมาณ 110-120 ล้านตัว บริษัทเชื่อว่าความสามารถของอุตสาหกรรมในการผลิตและจัดส่งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จะค่อย ๆ ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นตลอดปีปฏิทิน พ.ศ. 2555

          โรงงานซีเกท โคราชถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 เพื่อผลิตชิ้นส่วนหลักของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จำนวน 3 ชนิด คือ  สไลเดอร์ หัวอ่าน-เขียนและชุดหัวอ่าน-เขียนสำเร็จรูป และการผลิตฮาร์ดไดรฟ์สำเร็จรูป ทั้งนี้ตามรายงานงบการเงินที่สิ้นสุด ณ เดือนมิถุนายน 2554 มูลค่าการลงทุนรวมในฝ่ายปฏิบัติการโคราชและเทพารักษ์ มีจำนวนทั้งสิ้น 38,000 ล้านบาท

โรงงานเทพารักษ์และโคราชว่าจ้างพนักงานกว่า 16,000 คน รวมทั้งวิศวกรมากกว่า 700 คน

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here