เอชพี แต่งตั้งผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์และการตลาด กลุ่มธุรกิจเพอร์ซัลแนล ซิสเต็มส์ ประจำประเทศไทยคนใหม่

เอชพี ประกาศแต่งตั้ง คุณอภิรดี พหลเวชช์ ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์และการตลาด กลุ่มธุรกิจ เพอร์ซัลแนล ซิสเต็มส์ บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
คุณอภิรดี มีประสบการณ์ด้านการตลาดในอุตสาหกรรมไอทีมายาวนานกว่า 10 ปี ประกอบกับความรู้ความสามารถในการพัฒนาตลาด และผลงานอันโดดเด่นในการบริหารงาน ทำให้คุณอภิรดี ได้เข้ามารับตำแหน่งสำคัญในเอชพีครั้งนี้ ก่อนหน้านี้ คุณอภิรดีดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด ผลิตภัณฑ์เดสก์ทอปสำหรับธุรกิจ กลุ่มธุรกิจเพอร์ซัลแนลซิสเต็มส์ บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด โดยดูแลรับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงหน้าที่สำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ความสัมพันธ์ของเอชพีและตัวแทนจำหน่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธมิตรคู่ค้าในกลุ่มคอมเมอร์เชียล นอกจากนี้ คุณอภิรดียังเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการดูแลคู่ค้าและพัฒนาช่องทางการจำหน่ายในส่วนดิสทรีบิวเตอร์ มาแล้วอีกด้วย คุณอภิรดี ยังเคยดำรงตำแหน่งบริหารในอุตสาหกรรมไอทีอีกมากมาย อาทิ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์  บริษัท คอมแพค คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด

คุณอภิรดี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการทั่วไป จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here