ไมโครซอฟท์เสริมทักษะไอทีและการเป็นเจ้าของธุรกิจให้แรงงานไทย ผ่านหลักสูตรออนไลน์ สู้วิกฤตน้ำท่วม

           ในช่วงภาวะน้ำท่วมเช่นนี้ ผู้ประสบภัยจำนวนมากต่างต้องสูญเสียโอกาสในการทำงาน หรือ กลายเป็นคนว่างงานในที่สุด เนื่องจากที่ทำงานต้องปิดลงเพราะภัยน้ำท่วม แต่ในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาส ช่วงนี้อาจเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่แรงงานหลายๆ คนจะได้เตรียมพร้อมและพัฒนาทักษะของตนเอง เพื่อเตรียมรับโอกาสในการกลับไปทำงานใหม่ เมื่อภาวะน้ำท่วมคลี่คลาย รวมทั้งยังหารายได้เสริมเพื่อให้สามารถจุนเจือตนเองและครอบครัวให้สามารถอยู่รอดได้ 

           บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ “แรงงานไทยก้าวไกลด้วยไอที” หรือ BETTER เพื่อสร้างความมั่นคงและเพิ่มศักยภาพให้ประชากรมีโอกาสที่ดีขึ้นในการทำงานด้วยการเข้ารับการอบรมทักษะด้านไอทีในรูปแบบต่างๆ ทั้งความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ โดยล่าสุด ด้วยความร่วมมือจากสถาบันคีนันแห่งเอเชีย ได้เปิดหลักสูตรออนไลน์ “ฉันจะเป็นเถ้าแก่ยุคไอที” ที่จะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพในการเป็นเจ้าของธุรกิจของแรงงานไทยได้อย่างเหมาะสม โดยหลักสูตรดังกล่าวผู้ที่สนใจสามารถสมัครเพื่อเข้าเรียนในชั้นเรียน หรือ จะเรียนรู้ด้วยตนเองจากที่บ้านก็ได้

          นายจรูญศักดิ์ บุญยอง หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการร้านตัดเสื้อที่มีโลโก้เป็นของตนเองภายใต้ชื่อว่า “Mr. Khong” และยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเชียงใหม่ได้บอกเล่าถึงความภูมิใจต่อความก้าวหน้าในกิจการร้านตัดเสื้อ ที่ได้ตกผลึกความคิดต่อยอด จากการเข้ารับการอบรมหลักสูตร ‘ฉันจะเป็นเถ้าแก่ยุคไอที’ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งช่วยให้เขาสามารถวางแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมีการนำเอาไอทีมาเป็นเครื่องมือช่วยที่สำคัญในการหาและขยายกลุ่มลูกค้า

          “การเข้ามาเรียนหลักสูตรผู้ประกอบการช่วยให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้นมากในแง่ของการทำธุรกิจ โดยเฉพาะการมองหา และจัดกลุ่มประเภทของลูกค้า โดยรู้จักการใช้และนำเทคโนโลยีอย่างอินเทอร์เน็ต หรือ โซเชียลมีเดีย มาใช้ในการขยายฐานลูกค้าจนมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยด้านกระบวนการคิดต้นทุนแต่ละประเภท ซึ่งแต่เดิมเรามองข้ามไป ทำให้เราคิดเป็นระบบและรู้จักตัดทอนรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปได้ อย่างเดี๋ยวนี้ไม่ต้องขับรถออกไปรอพบลูกค้าเหมือนเคยแล้วครับ เพียงแค่ติดต่อกันผ่านอีเมล ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายของเราได้เยอะเลยครับ ลูกค้าก็ชอบใจและไม่เสียเวลาทั้งสองฝ่ายด้วย ทำให้สามารถทำงานอย่างอื่นๆได้อีกมาก”

          ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิก และลงทะเบียนเรียนออนไลน์ได้โดยตรง โดยมีแบบสอบวัดผลการเรียนรู้ ทั้งยังจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนครบหลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่น่าสนใจ ตั้งแต่การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในธุรกิจ ความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น เป้าหมายทางธุรกิจ ไปจนถึงแนวทางการเขียนแผนธุรกิจสำหรับให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำไปปรับใช้ในการทำธุรกิจจริง

          นายพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ไมโครซอฟท์มีความเชื่อมั่นว่าการได้รับการถ่ายทอดทักษะทางด้านไอทีนั้นจะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับประชากร ทั้งในด้านการสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง จึงได้ริเริ่มโครงการ “แรงงานไทยก้าวไกลด้วยไอที” ขึ้น โดยไมโครซอฟท์ ในฐานะผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้การสนับสนุนหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น อาทิ หลักสูตร Microsoft Unlimited Potential Community Learning Curriculum และหลักสูตร Microsoft Digital Literacy นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตร “ฉันจะเป็นเถ้าแก่ยุคไอที” ด้วยความร่วมมือจากสถาบันคีนันแห่งเอเชีย ที่มุ่งเพิ่มพูนศักยภาพในการเป็นเจ้าของธุรกิจและเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านการตลาด การเงิน และการบริหารจัดการ เพื่อให้ผู้ร่วมอบรมสามารถสร้างธุรกิจเป็นของตนเองได้อย่างเหมาะสม และหวังให้พวกเขามีโอกาสประกอบอาชีพด้วยตนเองด้วยการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถโดยรู้จักการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี”

            ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงสมัครสมาชิก และลงทะเบียนเรียนออนไลน์หลักสูตรดังกล่าวได้โดยตรงที่เว็บไซต์ https://www.thebetter-project.com

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here