เอชพีลุยตลาดละเมิดลิขสิทธิ์ เปิดตัวเทคโนโลยี HP Mobile Authentication ตรวจสอบหมึกพิมพ์แท้เพื่อปกป้องผู้บริโภค

          กรุงเทพฯ – 26 ตุลาคม 2554 – เอชพีรุกตลาดหมึกแท้ต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดตัวเทคโนโลยี HP Mobile Authentication ตรวจสอบหมึกพิมพ์แท้(อิงค์)            เพื่อรับประกันความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ในการใช้หมึกแท้เอชพีแน่นอน โดยเริ่มใช้สำหรับหมึกพิมพ์แท้ (อิงค์) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

       จากปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์หมึกแท้ของเอชพีด้วยการปลอมแปลง  ตลับหมึกพิมพ์ ซึ่งได้สร้างปัญหาแก่ผู้บริโภคในการใช้งานและคุณภาพ  งานพิมพ์นั้น เอชพีได้นำฉลากรับประกันความปลอดภัยบนบรรจุภัณฑ์ของ หมึกแท้เอชพีมาเริ่มใช้ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก โดยฉลากรับประกัน ความปลอดภัยนี้จะมาพร้อมกับคิวอาร์โค้ดที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยเทคโนโลยี HP Mobile Authentication ทั้งนี้ ฉลากรับประกันความปลอดภัยของเอชพีได้รับการพัฒนาให้มีความล้ำสมัยมากยิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยี ฮอโลกราฟิกที่ทำให้ลูกค้าสามารถแยกความแตกต่างระหว่างหมึกแท้เอชพีกับหมึกละเมิดลิขสิทธิ์ ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งฉลากรับประกันนี้จะช่วยปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า รวมทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อเเบรนด์เอชพี

          เทคโนโลยี HP Mobile Authentication มีความโดดเด่นด้วย  รหัสคิวอาร์โค้ดที่อยู่บนผลิตภัณฑ์หมึกพิมพ์แท้ (อิงค์) เอชพี เมื่อลูกค้าซื้อ หมึกแท้เอชพี และตรวจสอบคุณสมบัติฮอโลกราฟิกเบื้องต้นด้วยสายตา เพื่อพิสูจน์ยืนยันความเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้แล้ว ลูกค้าสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการจับภาพฉลากคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าใช้งานเทคโนโลยี HP Mobile Authentication และตรวจสอบความแท้ของฉลาก(1) ฉลากที่สมบูรณ์จะมีข้อความยืนยันระบุว่าฉลากนั้นมีรหัสที่ถูกต้องและเป็นของแท้ ส่วนฉลากที่ไม่ถูกต้องจะมีข้อความเตือนและส่งลิงค์ไปสู่ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ต่อต้านสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ของเอชพี

          สำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถสแกนรหัสคิวอาร์โค้ด ก็สามารถพิสูจน์   ฉลากแบบใหม่ก่อนเปิดกล่องบรรจุภัณฑ์ได้ เพียงใส่รหัสตัวอักษรผสมตัวเลข   ที่พิมพ์อยู่ติดกับรหัสคิวอาร์และแสดงบนฉลากรับประกันความปลอดภัยลงไปในเว็บไซต์ www.hp.com/go/ok/

(1)     รหัสคิวอาร์โค้ดของ HP Mobile Authentication สามารอ่านได้โดยใช้เครื่องอ่านรหัสคิวอาร์โค้ดมาตรฐานใดๆ หรือ เครื่องอ่านที่รวมอยู่ในแอพพลิเคชั่น HP eSupplies

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here