ภาพข่าว ฟูจิ ซีร็อกซ์ บริจาคถุงยังชีพให้สภากาชาดไทย

           เมื่อเร็วๆ นี้  ม.ล. ยอดรัก ทองแถม (คนที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความยั่งยืนขององค์กร บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบถุงยังชีพ จำนวน 300 ถุง ให้แก่ พลโท นายแพทย์อำนาจ  บาลี (คนกลาง) ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ สภากาชาดไทย

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here