อยากรู้เรื่องสุขภาพของคุณผ่านทางออนไลน์ คลิกไปที่เว็บไซต์หาหมอ.com เว็บไซต์สุขภาพของคนไทย

      กรุงเทพฯ  13 กันยายน 2554 แนะแนวทุกโรค แนะนำทุกหมอ หาหมอ.com จากสโลแกนที่กล่าวมาข้างต้นคือที่มาของเว็บไซต์สุขภาพที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาทางวิชาการ เรียกได้ว่าเป็นสารานุกรมสุขภาพ online ฉบับล่าสุด อันจะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยทั้งชาวกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดซึ่งจะเปิดทดลองใช้งานวันที่ 1 ตุลาคม 2554 

      www.หาหมอ.com (www.haamor.com) เว็บไซต์คุณภาพที่รวมข้อมูลต่างๆ มากมายตั้งแต่บทความเกี่ยวกับโรคต่างๆ มากกว่า 100 โรค รายชื่อโรงพยาบาล รายชื่อแพทย์และแพ็กเกจตรวจสุขภาพของหลากหลายโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เข้าใจสาเหตุของการเกิดโรค ที่สำคัญ  เขาเหล่านั้นจะสามารถตั้งคำถามและได้คำตอบจากแพทย์โดยตรง

      จากผลการวิจัยของทีมงานบริษัท อาร์เทอเร็กซ์ พบว่าคนไทยจำนวนมากค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพผ่านทางอินเตอร์เนตมากที่สุด ผลพวงจากข้อมูลทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการเขียนเรื่องราวด้านสุขภาพเพื่อส่งต่อให้กับผู้อ่านตั้งแต่โรคร้ายแรง top hit เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคเอดส์ ตลอดจนโรคทั่วไปเช่น ไข้หวัด ปวดหัว  ตัวร้อน  ปวดท้อง เป็นต้น ซึ่งผู้อ่านสามารถมั่นใจในบทความที่อ่านด้วยคุณสมบัติทั้ง 5 ประการดังต่อไปนี้

  1. ข้อมูลถูกต้องและเชื่อถือได้ เนื่องจากทุกบทความมีระบุชื่อ วุฒิการศึกษาของ แพทย์  ทันตแพทย์ เภสัชกร  พยาบาล และทุกๆท่านผู้เขียนบทความ รวมถึงมีบรรณานุกรมแนบท้าย
  2. ข้อมูลเป็นกลาง เนื้อหาต่างๆ เขียนโดย แพทย์  ทันตแพทย์ เภสัชกร  พยาบาล และบุคคลากรด้านการแพทย์ จากวิชาชีพแขนงต่างๆ ซึ่งมีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย
  3. ข้อมูลบนเว็บไซต์หาหมอ.com มีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา และมุ่งเน้นให้ความรู้กับผู้อ่าน เข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ด้วยการเพิ่มเกร็ดวงเล็บศัพท์ทางการแพทย์ บวกกับมี link เพื่อแปลคำศัพท์ยากๆ ให้กับผู้อ่าน
  4. มีบรรณาธิการ 2 ท่าน ได้แก่ บรรณาธิการด้านวิชาชีพ ซึ่งเป็นแพทย์ และบรรณาธิการซึ่งไม่ได้อยู่ในแวดวงทางการแพทย์อ่านทวนข้อมูลก่อน เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของคนทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์
  5. ข้อมูลจะมีทั้งความรู้และสิ่งที่นำไปปฏิบัติได้ ภาษาหมอเรียกว่า practical point  หรือทักษะอันสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

      นอกจากนี้เว็บไซต์หาหมอ.com ยังเป็นเว็บไซต์สุขภาพที่ผู้เข้าชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ อีเมล์ [email protected] หรือผ่านทางเว็บบอร์ดที่ทำให้ผู้อ่านได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของตนเองกับผู้อ่านท่านอื่น และผ่านทางทวิตเตอร์ได้ที่ @PuangtongK

ประวัติความเป็นไปของเว็บไซต์หาหมอ.com

      บริษัท อาร์เทอเร็กซ์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆได้ร่วมมือกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ       แพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์ บุคคลากรทางการแพทย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นบรรณาธิการกิตติมศักดิ์ เป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์หาหมอ.คอม

      ส่วนที่มาว่าทำไมจึงเป็นชื่อเว็บไซต์หาหมอ.com นั้น นายวิชานน์ มานะวาณิชเจริญและนายกีรติ อินโอชานนท์ 2 หนุ่ม  นักบริหารและวิศวกรไฟแรงผู้มากด้วยความสามารถและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพให้กับคนไทย กล่าวว่าจุดเริ่มต้นของการสร้างเว็บไซต์นั้นเพื่อต้องการให้หาหมอ.com เป็นชื่อที่ง่ายต่อการเข้าถึงและการจดจำ อีกนัยหนึ่งคือเว็บไซต์หาหมอ.com เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโรคและยาต่างๆ และเป็นแหล่งรวมรายชื่อแพทย์ทั่วประเทศไทย เมื่อคนป่วยไม่สบาย สิ่งแรกที่นึกถึงคือการไปหาหมอ จึงเป็นที่มาของแบรนด์ หาหมอ.com

      รวมทั้งประสบการณ์ชีวิตที่เกิดขึ้นจริงกับผู้ก่อตั้ง นายวิชานน์กล่าวว่า เมื่อปีที่ผ่านมา คนใกล้ชิดของผมป่วยเป็นโรคร้ายแรง ซึ่งผมได้หาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์แล้วพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่ มาจากเว็บไซต์ต่างประเทศ ล้วนเขียนไว้เป็นภาษาอังกฤษ บางครั้งยากต่อการเข้าใจเนื่องจากเป็นศัพท์ทางการแพทย์  จากเหตุการณ์นั้นผมเกิดความคิดที่ว่า หากคนอื่นที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกับผม คงเป็นเรื่องยากพอสมควรในการหาข้อมูล ผมจึงอยากสร้างเว็บไซต์หาหมอ.com นี้ขึ้นมาเพื่อช่วยให้คนไทยส่วนใหญ่สามารถเข้าใจข้อมูลได้อย่างท่องแท้และนำไปปรับใช้ได้จริง

      ขณะเดียวกันนายกีรติกล่าวว่า ผมมีโอกาสได้ไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงที่ผมอยู่ที่ต่างประเทศ ผมพบว่าการแพทย์ที่บ้านเมืองเขาล้ำหน้าทันสมัย มีข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล ข้อมูลการรักษาที่ครบถ้วน ทว่ายังมีคนไทยจำนวน      หลายล้านคนที่อาจไม่ได้รับข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเพียงพอ เมื่อกลับมาอยู่เมืองไทย ผมมองว่าคงจะดีไม่น้อยสำหรับการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพและต่อยอดคุณภาพชีวิตของคนไทย ด้วยการทำเว็บไซต์สุขภาพวิชาการที่ครบวงจร ในระดับสากลเช่นนี้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่สังคมไทย


      นายวิชานน์ มานะวาณิชเจริญ(แถวหลัง ขวาสุด) และนายกีรติ อินโอชานนท์ (แถวหลัง ที่ 3 จากขวา) ผู้บริหารพร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพจากบริษัท อาร์เทอเร็กซ์ จำกัด ร่วมกับศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงพวงทอง ไกรพิบูลย์ (แถวหน้าที่ 2 จากขวา) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งซึ่งดำรงตำแหน่งบรรณาธิการกิตติมศักดิ์และหนึ่งในผู้ก่อตั้งเว็บไซต์หาหมอดอทคอม ร่วมในการเปิดทดลองใช้งานเว็บไซต์ซึ่งพร้อมตอบสนองทุกการค้นหาข้อมูลสุขภาพของคนไทย ผู้สนใจสามารถเข้าไปชมข้อมูลในเว็บไซต์ดังกล่าวโดยคลิ๊กเข้าไปที่ www.หาหมอ.com หรือ www.haamor.comได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554

      ภายใต้สโลแกน  “แนะแนวทุกโรค แนะนำทุกหมอ” หาหมอดอทคอม เป็นเว็บไซต์สุขภาพที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาทางวิชาการรวมทั้งเป็นสารานุกรมสุขภาพทางออนไลน์ฉบับล่าสุด ซึ่งรวบรวมบทความเกี่ยวกับโรคต่างๆ มากกว่า 100 โรค รายชื่อโรงพยาบาล รายชื่อแพทย์และแพ็กเกจตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยทั่วประเทศ

โฮมเพจของเว็บไซต์  www.หาหมอ.com และ ww.haamor.com

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here