ซีเกทมอบคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กไทยและแรงงานต่างชาติ ในชุมชนสมุทรสาคร

นางสาววันทนีย์ วงษ์ไทย ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (กลาง) เป็นตัวแทนมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ รวม 5 เครื่อง ให้กับนายสมพงค์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (ขวา) เพื่อใช้ส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานให้กับเด็กไทยและแรงงานต่างชาติ ในชุมชนสมุทรสาคร

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here