โครงการผู้​นำเยาวชนฮิ​ตาชิ คัดเลือกนั​กศึกษารอบสุ​ดท้าย

     โครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ คัดเลือกนักศึกษารอบสุดท้าย  เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมงานสัมมนาระดับภูมิภาค ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

     กรุงเทพฯ (30 สิงหาคม 2554) – บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย จำกัด ผู้ริเริ่มและก่อตั้งโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 11 หรือ HITACHI YOUNG LEADERS INITIATIVE (HYLI) ได้จัดงานขึ้น ณ โรงแรม พลาซ่าแอทธินี กรุงเทพ รอยัล เมอริเดียน เพื่อสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษารอบสุดท้าย เฟ้นหาตัวแทนเยาวชนสี่คนจากประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานคัดเลือกนักศึกษารอบสุดท้าย เพื่อไปเข้าร่วมงานสัมมนาและประชุมแสดงความคิดเห็น ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2555 ทั้งนี้ นักศึกษาผู้เข้ารอบสี่คนสุดท้ายได้ผ่านการคัดเลือกทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์จากจำนวนนักศึกษาผู้ผ่านข้อเขียนทั้งหมด 19 คน จากมหาวิทยาลัยห้าแห่งที่เข้าร่วมในโครงการฯ โดยเยาวชนทั้งสี่คนจากไทยจะเดินทางไปสมทบกับตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here