ฟูจิ ซีร็อกซ์เปิดตัวเครื่องดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่นขาวดำ DOCUCENTRE-IV 3065/3060/2060

     ฟูจิ ซีร็อกซ์เปิดตัวเครื่องดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่นขาวดำ   DOCUCENTRE-IV 3065/3060/2060เครื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยคุณสมบัติชั้นยอดของการประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิผลต่อการทำงาน

     วันที่ 25 สิงหาคม 2554 – ฟูจิ ซีร็อกซ์ เปิดตัวเครื่องดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น (MFDs) ขาวดำที่มีคุณลักษณะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค  เครื่อง Fuji Xerox DocuCentre-IV 3065 / 3060 / 2060 เครื่องนี้ได้รับการออกแบบมา สำหรับใช้ภายในสำนักงาน เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อส่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงาน ด้วยความเร็วในการพิมพ์ 35/30/25 หน้าต่อนาที (ตามลำดับ)

     ปัจจุบันภาวะโลกร้อนได้กลายเป็นปัญหาอันน่าวิตกที่ต้องการความร่วมมือในการแก้ไขกันทั่วโลก ดังนั้นสำนักงานจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการรวมทั้งใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่สามารถประหยัดพลังงานให้ได้มากที่สุด และด้วยคุณลักษณะอันยอดเยี่ยมในการประหยัดพลังงานของเครื่องดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น (MFDs) ชุดนี้ที่ให้ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม จึงเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับการนำมาใช้ภายในสำนักงาน เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม

     เครื่อง DocuCentre-IV 3065/3060/2060 คือเทคโนโลยีของเครื่อง MFD ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านความรวดเร็วในการผลิตเอกสารรวมทั้งมีคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยเครื่องชุดนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการภายในสำนักงาน โดยได้รวมถึงคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้:

·      ค่า TEC Note1 (ปริมาณของพลังงานที่ใช้) มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน ENERGY STAR  กล่าวคือใช้พลังงานไฟฟ้า  1.56 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) Note2
·      ใช้พลังงานต่ำกว่า 2.0 วัตต์ ในโหมดพักเครื่อง
·      สามารถประยัดพลังงานได้มากกว่า ด้วยการใช้เทคโนโลยี LED อุปกรณ์ในการกำเนิดแสงสว่างสำหรับสแกน-ภาพ  รวมไปถึงหน้าจอการทำงาน  

ลดต้นทุนและความสิ้นเปลืองกระดาษด้วยฟังก์ชั่นสแกนเอกสารสีความเร็วสูงและการแปลงเอกสารเป็นดิจิตอลไฟล์
      เครื่อง DocuCentre-IV 3065 / 3060 / 2060 ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถลดปริมาณงานที่ต้องพิมพ์บ่อย หรืองานที่ต้องแจกจ่ายไปยังผู้รับเป็นจำนวนมาก โดยวิธีการสแกนเอกสารด้วยความเร็ว 55 หน้าต่อนาที Note3   การบีบอัดไฟล์ข้อมูลของเอกสารที่สแกน Note4 และการเลือกประเภทของไฟล์งานในรูปแบบต่างๆได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการภายหลังจากการสแกนไฟล์เอกสารให้อยู่ในรูปแบบของระบบดิจิตอล  โดยไฟล์เอกสารเหล่านี้สามารถที่จะเก็บบันทึกไว้ในเครื่อง PC หรือหน่วยความจำ USB รวมทั้งสามารถแนบ ส่งไปพร้อมกับ email ได้เช่นเดียวกัน

    หลอด LED สามารถให้ความสว่างมากกว่าเทคโนโลยีในเครื่องรุ่นก่อนที่ใช้หลอด xenon (หลอดซีนอล) ถึง 1.5 เท่าและทำให้ลดการใช้พลังงานได้มากกว่าเดิมถึง 80% ในขณะที่ยังคงคุณภาพของความแม่นยำในการสแกนภาพที่คมชัดสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นเอกสารสีหรือขาวดำ    

สามารถมองเห็นระดับของการพิมพ์เพื่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเอง
     คุณลักษณะ ‘สีเขียว’ อันโดดเด่นอีกประการหนึ่งของเครื่องในชุดนี้ก็คือ Eco Document Monitor ที่จะสะท้อนให้เห็นภาพของระดับการพิมพ์ที่กำลังใช้งานอยู่ว่ามีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้มากขนาดไหนจากการกำหนดรูปแบบของงานที่ต้อง การพิมพ์ ด้วยคุณสมบัตินี้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบผ่านทางหน้าจอเพื่อที่จะทราบว่ารูปแบบของการพิมพ์งานที่กำหนดไว้นั้น จะมีผลต่อการช่วยลดภาระทางด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร คุณลักษณะนี้นับได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเพิ่มจิตสำนึกของผู้ใช้งานโดยให้มีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น หมายเหตุNote1 Typical Electricity Consumption: วิธีการทดสอบประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องอุปกรณ์  (ในการทำงาน 5 วันสัปดาห์ซึ่งสลับไปมาระหว่างโหมดการทำงานกับโหมดพักเครื่อง และวันหยุด 2 วันในโหมดพักเครื่อง) Note2  คุณลักษณะของเครื่อง DocuCentre-IV 2060 ส่วนเครื่อง DocuCentre-IV 3060 ใช้พลังงาน 2.1   กิโลวัตต์Note3 สำหรับกระดาษขนาด A4 ด้วยความละเอียดในการสแกน 200dpi โดยฟังก์ชั่นสแกนจำเป็นต้องใช้ Scanner Kit เป็นอุปกรณ์เสริม (ในบางรุ่น) Note4  จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริม Image Compression Kit  Note5  จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริม Scanner Kit (ในบางรุ่น)

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here