ย่นไสลด์สั้นลงให้ทันเวลาที่ใช้นำเสนอด้วย Custom View

 สมมุติว่าคุณเตรียมสไลด์มาสำหรับการนำเสนอ 1 ชั่วโมง และก็เตรียมาซะดิบดี แต่อีกไม่กี่นาทีกำหนดการณ์ถูกย่นให้สั้นลงเหลือแค่ครึ่งชั่วโมง คุณคงไม่มีเวลาไปแก้ไขอะไรมากนัก หรือถ้าจะลบสไลด์ก็ดูจะวุ่นวายทีเดียว คราวนี้ผมก็เลยเสนอวิธีในการเลือกไสลด์ที่สำคัญเท่านั้นในการนำเสนอ เพื่อให้สามารถย่นระยะเวลาในการนำเสนอให้ทันโดยไม่ต้องไปแก้ไขไฟล์เอกสาร PowerPoint ด้วย Custom Show สำหรับวิธีการนั้นติดตามกันได้เลยครับ

1.เมื่อเปิดเอกสารที่ต้องการย่นให้สั้นลงให้คลิ้กที่เมนู Slid Sshow
2.จากนั้นกดปุ่ม Custom Slide Show
3.เมื่อหน้าต่าง Custom Show เปิดขึ้นมา ให้คลิ้กที่ปุ่ม New
4.จะมีหน้าต่าง Define Custom Show เปิดขึ้นมา ให้เลือกสไลด์ที่สำคัญโดยการดับเบิ้ลคลิ้กที่สไลด์นั้น
5.สไลด์ที่ต้องการก็จะไปอยู่ในกล่องด้านขวามือทันที่
6.เมื่อเลือกสไลด์ที่จำเป็นได้ครบแล้วก็กดปุ่ม OK
7.กลับมาหน้าต่าง Custom Show กดปุ่ม Close หรือถ้าต้องการนำเสนอทันทีกดปุ่ม Show
8.แต่ถ้าต้องการจะนำเสนอเฉพาะสไลด์ที่เลือกทีหลังก็ให้คลิ้กที่ปุ่ม Custom Slide Show ในขั้นตอนที่ 2 แล้วกดปุ่ม Custom Show 1 ก็จะนำเสนอเฉพาะสไลด์ที่ได้เลือกไว้ทันทีครับ

—– วิธีนี้จะได้ผลมากกับคนที่สร้างสไลด์จาก Outline ที่มีหัวข้อให้รู้ว่าสไลด์นั้นคือสไลด์ในหัวข้ออะไร เพราะถ้าไม่ได้มีการตั้ง Outline ก็จะเป็น Slide1,2,3 เท่านั้นหรือไม่ก็ว่างเปล่า ทำให้ไม่สามารถรู้ได้ว่าสไลด์นั้นนเกี่ยวข้อกับเรื่องอะไร แต่ถ้าใครมี Outline รับรองงานนี้ช่วยย่นเวลาในการแก้ไขเพื่อการเลือกสไลด์ที่ต้องนำเสนอเท่านั้นได้มากเลยครับ เพราะถ้าไม่ทำแบบวิธีนี้รับรองต้องลบสไลด์ทิ้ง ดีไม่ดี เผลอไปบั้นทึกทับ สไลด์ที่อาจต้องใช้อาจหายไปตลอดกาลก็เป็นได้ครับ —–

[polldaddy poll=5346692]

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here