สร้างบอลลูนป็อปอัพเมื่อคลิ้กไปบนสไลด์

บางครั้งที่คุณต้องการแสดงข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจถูกซ่อนไว้ให้แสดงผลออกมาโดยใช้บอลลูนป็อปอัพ เมื่อมีการคลิ้กเมาส์ไปบริเวณใดบริเวณหนึ่งบนสไลด์ อย่างเช่นชี้ไปที่รูปหน้าของบุคคลใดก็จะปรากฏป็อปอัพโชว์เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์ขึ้นมาทันที แต่น่าเสียดายที่ PowerPoint ไม่มีฟังก์ชันการสร้างบอลูนป็อปอัพโดยตรง แต่คุณก็สามารถใช้เทคนิคต่างๆ ที่มีอยู่เพื่อทำมันได้ ด้วยวิธี้นี้ครับ

1.ก่อนอื่นก็สร้างเอกสารในตัวอย่างผมใสหน้าผมแล้วจะให้มีกล่องบอลลูนป็อปอัพขึ้นมา
2.จากนั้นคลิ้กที่เมนู Insert
3.แล้วคลิ้กที่ปุ่ม Shpaes
4.เลือก Rectangles รูปสี่เหลี่ยม
5.จากนั้นวาดกล่องสี่เหลี่ยมที่บริเวณหนึ่งที่ต้องการคลิ้กเพื่อให้ป็อปอัพขึ้นมา ในตัวอย่างผมวาดกล่องลงบริเวณหน้าของผม

1.ต่อไปคลิ้กที่ปุ่ม Shapes
2.แล้วคลิ้กที่ Round Callout หรือกล่องบอลลูน
3.จากนั้นวาดกล่องบอลลูนใกล้ๆ กับรุปสี่เหลี่ยม ซึ่งผมวางให้เหมือนกล่องคำพูด
4.จากนั้นพิมพ์ข้อมูลที่ต้องการแสดงผลลงไปในกล่องบอลลูน

1.ต่อไปคลิ้กที่เมนู Animation
2.คลิ้กที่ปุ่ม Custom Animation
3.คลิ้กที่กล่องบอลลูน
4.กดปุ่ม Add Effect
5.แล้วคลิ้กที่เมนู Entrance
6.ตามด้วยเมนู More Effects
7.เลือก Fadded Zoom ในหน้าต่าง Add Entrance Effect
8.กดปุ่ม OK

1.ให้คลิ้กขวาในรายการบนหน้าต่าง Custom Animation ดังรูป
2.จากนั้นคลิ้กที่เมนู Timing…
3.คลิ้กที่ Tab Timming ในหน้าต่าง Faded Zoom
4.คลิ้กปุ่ม Triggers จะมี Option เพิ่มขึ้นมา
5.ให้คลิ้กเลือกรายการรูปสี่เหลี่ยมที่สร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้ โดยปกติจะชื่อว่า Rectangle X ถ้าไม่แน่ใจกลับไปดูชื่อกล่องสี่เหลี่ยมที่สร้างขึ้น
6.กดปุ่ม OK เพียงเท่านี้เมื่อคลิ้กที่รูปสี่เหลี่ยมก็จะเปิดป็อปอัพบอลลูนขึ้นมา

1.ต่อไปให้ดับเบิ้ลคลิ้กที่รูปสี่เหลี่ยมเพื่อเข้าโหมด Format เพื่อที่จะทำให้มันโปร่งแสง
2.กดปุ่ม Shape Fill
3.คลิ้กที่เมนู More Fill Colors…
4.ใส่ค่า 99.99 หรือ 100 เพื่อให้สีโปร่งแสง
5.กดปุ่ม OK กล่องสี่เหลี่ยมก็จะโปร่งแสงมองทะลุได้แล้วครับ

1.แต่กล่องสี่เหลี่ยมที่โปร่งแสงยังมีเส้นขอบอยู่
2.ให้คลิ้กที่ปุ่ม Border Fill
3.คลิ้กที่เมนู No Outline

1.เมื่อกด F5 แล้วคลิ้กที่บริเวณใบหน้า
2.ซึ่งปกติหากคลิ้กบนสไลด์จะข้ามไปยังสไลด์ถัดไป แต่สำหรับเทคนิคนี้จะก็จะแสดงป็อปอัพบอลลูนแทนครับ

—– คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างสไลด์ได้หลากหลายรูปแบบ ด้วยวิธีนี้จะทำให้คุณสามารถซ่อนข้อมูลต่างๆ ที่ยังไม่ต้องการให้แสดงผลได้ ทำให้สไลด์ดูไม่รกจนเกินไป และเมื่อต้องการแสดงผลก็ค่อยคลิ้กที่ส่วนนั้นก็จะมีป็อปอัพบอลลูนที่มีข้อมูลที่ซ่อนอยู่ออกมา หรือถ้าไม่จำเป็นต้องแสดงผลก็ข้ามสไลด์ไปนำเสนอส่วนอื่นได้อย่างมือโปรครับ —–

[polldaddy poll=5246249]

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here