สร้างปุ่มข้ามไปยังสไลด์ที่ซ่อนอยู่แล้วกลับมาสไลด์เดิม

 ปกติแล้วสไลด์ที่ใช้ในการนำเสนอจะเรียงลำดับไปเรื่อยๆ การที่จะกลับไปยังหน้าใดหน้าหนึ่งนั้นก็ต้องค่อยๆ เลื่อนสไลด์ไปมา หรือหากมีสไลด์ที่ไม่สำคัญขนาดนำเสนอ ก็จะซ่อนหรือไม่ใส่ลงไปในสไลด์ แต่บางครั้งระหว่างการนำเสนอสไลด์ เกิดมีคนถามคำถามที่คุณมั่นใจว่าอาจมีคนถาม คุณสามารถเตรียมสไลด์คำตอบนั้นไว้ แล้วสร้างปุ่มเพื่อข้ามไปยังสไลด์คำตอบที่ซ่อนอยู่ได้ซึ่งมีวิธีการสร้างทางเลือกแบบนี้ได้ดังต่อไปนี้ครับ

1.เปิดเอกสาร PowerPoint แล้วสร้างหรือเลือกสไลด์ที่ไม่สำคัญสำหรับเป็นคำตอบ
2.คลิ้กที่เมนู Insert
3.คลิ้กที่ปุ่ม Shapes
4.คลิ้กเลือก Action Button : Return
5.เสร้จแล้ววาดปุ่มลงบนสไลด์

1.เมื่อสร้างปุ่ม Return แล้วจะปรากฏหน้าต่าง Action Settings ให้คลิ้กที่ Hyperlink to:
2.เลือกรายการ Last Slide Viewd เพื่อใช้กลับไปยังหน้าเดิมก่อนมาไสลด์นี้
3.กดปุ่ม OK

1.จากนั้นเลือกที่สไลด์ที่ต้องการจะซ่อนแล้วคลิ้กเมาส์ขวาที่สไลด์นั้น
2.คลิ้กเลือก Hide Slide เพื่อซ่อนไสลด์

1.จากนั้นให้เลือกไสลด์ที่ต้องการใส่ปุ่มข้ามไปยังสไลด์ที่ถูกซ่อน
2.คลิ้กที่ปุ่ม Shapes
3.คลิ้กที่ปุ่ม Action Button : Information
4.วาดปุ่ม Information บนไสลด์

1.คลิ้กที่ Hyperlink to:
2.แล้วคลิ้กเลือกรายการเป็น Slide
3.จากนั้นเลือกสไลด์ที่ซ่อนก่อนหน้านี้ โดยจะมีวงเว็บในเลขหัวข้อ
4.กดปุ่ม OK ในหน้าต่าง Hyperlink to Slide
5.กดปุ่ม OK ในหน้าต่าง Action Setting

1.เมื่อกด F5 แล้วกดปุ่ม Information
2.ก็จะข้ามไปยังสไลด์ที่ถูกซ่อนอยู่
3.เมื่อกดปุ่ม Return ก็จะกลับไปยังสไลด์ก่อนหน้านี้ที่มีปุ่ม Information

—– เทคนิคนี้จะทำให้คุณสามารถข้ามไปมายังหน้าสไลด์ในเอกสาร PowerPoint ได้ ทำให้ไม่ต้องออกจากการนำเสนอ หรือคลิ้กกลับไปกลับมาให้เสียเวลาแล้วก็ทำให้ผู้รับฟังสับสนไสลด์อีกด้วย หรือใครจะสร้างปุ่ม Home หรือปุ่มเมนูเพื่อข้ามไปมายังสไลด์ต่างๆ ก็ทำได้ครับ —–

[polldaddy poll=5202451]

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here