ซ่อนขอบกระดาษเพื่อจัดแนวเอกสารให้ง่ายขึ้น

 เอกสารมาตรฐานทั่วไป จะต้องเว้นขอบกระดาษให้ได้ระยะเพื่อความเรียบร้อยสวยงาม ซึ่งบางคนก็อาจชอบตั้งขอบกระดาษน้อยๆ จะได้ใส่ข้อความในเอกสารได้มากๆ ในหน้าเดียว แต่สำหรับคนที่ใช้ตั้งขอบกระดาษมาตรฐานที่กินพื้นที่เนื้อหาไปมาก การกะระยะแนวของเอกสารให้ตรงกับหน้าอื่นนั้นอาจจะกะได้ยากมาก บางทีถึงขนาดเอาไม้บรรทัดมาทาบที่จอก็มี แต่เราสามารถซ่อพื้นที่วางตรงขอบกระดาษ เหลือไว้เฉพาะเนื้อหาเพื่อทำให้การกะแนวเอกสารนั้นตรงกัน โดยเแพาะในบรรทัดแรกของหน้า ซึ่งอาจพบปัญหาการเว้นบรรทัดโดยไม่ได้ตั้งใจ จนทำให้เอกสารแต่ละหน้าไม่ตรงในแนวบรรทัดแรกเดียวกัน วันนี้เราจะมาดูเทคนิคการซ่อนพื้นที่วางตรงขอบกระดาษกันครับ

1.จะเห็นว่ามีพื้นที่ว่างตรงขอบกระดาษในเอกสารที่ไม่สามารถใส่เนื้อหาลงไปได้
2.ถ้าต้องการซ่อนพื้นที่ที่ว่านี้ให้ดับเบิ้ลคลิ้กที่เส้นแบ่งหน้า

ผลลัพธ์

—– ผลลัพธ์ก็คือ พื้นที่ขอบกระดาษจะถูกซ้อนชั่วคราว หน้าเอกสารแต่ละหน้าเนื้อหาก็จะต่อกัน หรือบรรทัดติดกัน ช่วยทำให้การจัดหน้าเอกสารทำได้ง่ายและถูกต้องมากขึ้น โดยเฉพาะบรรทัดแรกๆ ที่ผมชอบเว้นบรรทัดไว้เสมอ —–

[polldaddy poll=5188610]

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here