พรินต์ข้อความเฉพาะส่วนที่เลือกไว้เท่านั้น

 บางครั้งที่เรามีความจำเป็นต้องพรินต์เฉพาะข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสาร หลายคนก็อาจสร้างหน้าเอกสารใหม่แล้วคัดลอกเฉพาะข้อความส่วนนั้นวางลงไป แล้วค่อยสั่งพรินต์ แต่ว่าผมมีวิธีในการสั่งพรินต์เฉพาะข้อความนั้นๆ ได้ง่ายกว่า ด้วยการพิมพ์แบบ Selection 

1.เปิดเอกสารแล้วทำการเลือกข้อความในส่วนที่ต้องการพรินต์ลงกระดาษ
2.กดสั่งพรินต์ด้วยคีย์ลัด Ctrl+P

1.คลิ้กที่หัวข้อ Selection ใน Page Range
2.จากนั้นกดปุ่ม OK

—— ด้วยขั้นตอนง่ายๆ แค่นี้สามารถทำให้การพรินต์ข้อความในส่วนใดส่วนหนึ่งได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่ต้องคัดลอกไปยังหน้าเอกสารใหม่ หรือพรินต์ทั้งหน้า ซึ่งจะช่วยประหยัดหมึกได้ แต่ก็ไม่ค่อยประหยัดกระดาษซักเท่าไหร่ เพราะพรินต์ไม่เต็มแผ่น แต่บางครั้งเราก็อาจต้องพรินต์บางส่วนเพื่อนำไปใช้งานให้รวดเร็วที่สุดก็ได้นะครับ —–

[polldaddy poll=5185015]

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here