เปลี่ยนเอกสารให้เป็นทั้งแนวตั้งและแนวนอนในไฟล์เดียวกัน

 จากทิป-เทคนิค ปรับหน้าเอกสาร Word ให้เป็นแนวนอน ก็มีคนถามผมมาว่าแล้วถ้าต้องการให้เอกสารมีทั้งแนวตั้งและแนวนอนในหน้าเดียวกันล่ะสามารถทำได้ไหม เพราะปกติก็มักจะสร้างเอกสารที่เป็นแนวตั้งและแนวนอนแยกกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งคำตอบก็คือสามารถทำได้ครับ โดยใช้คำสั่ง Page Break แต่ว่าจะมีวิธีการอย่างไรนั้น มาติดตามกันได้เลยครับ

1. ก่อนอื่น สร้างหน้าเอกสารขึ้นมาใหม่ จากนั้นคลิ้กที่เมนู Page Layout
2. คลิ้กที่ปุ่ม Page Breaks
3. คลิ้กเลือกที่เมนู Next Page

1. ก็จะได้หน้าเอกสารใหม่ขึ้นมา 1 ให้เลือกว่าจะเอาหน้าแรกหรือหน้าที่ 2 ให้เป็นแนวนอน แต่ผมเลือกหน้าที่ 2
2. คลิ้กที่ปุ่ม Orientation
3. คลิ้กที่ปุ่ม Landscape

ผลลัพธ์

—– เราก็จะได้หน้าเอกสารที่เป็นแนวนอนและแนวตั้งอยู่ภายในเอกสารเดียวกัน ซึ่งหากต้องการสลับไปมาระหว่างหน้าเอกสารทั้งแนวตั้งและแนวนอน ก็ใช้ขั้นตอนที่ 1 โดย Next Page ซะก่อนแล้วค่อย Orientation เป็นแนวตั้งหรือนอนก็แล้วแต่ความต้องการครับ —–

[polldaddy poll=5176623]

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here