ใส่ข้อความหน้าตัวเลขเรียงลำดับ Numbering

  การใส่เลขเรียงลำดับหน้าหัวข้อ ถือเป็นเรื่องปกติที่ทำกันอยู่ แต่หากเราต้องการใส่ข้อความไปที่หน้าตัวเลขเหล่านั้น เช่น ข้อที่ 1 , บทที่ 1 หรือข้อความอะไรก้แล้วแต่ โดยที่ตัวเลขยังเรียงลำดับได้เหมือนเดิม ผมก็มีเทคนิคในการทำแบบนี้มาฝากกันครับ

1.พิมพ์หรือเลือกหัวข้อที่เว้นบรรทัดเพื่อใส่เลขเรียงลำดับ
2.คลิ้กที่เมนู Home
3.คลิ้กที่ปุ่ม Numbering
4.คลิ้กที่เมนู Define New Number Format

1.ใส่ข้อความลงไปหน้าหมายเลข โดยแนะนำว่าอย่าแก้ไขส่วนของตัวเลขเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นตัวเลขจะไม่เรียงให้
2.กดปุ่ม OK
3.เราก็จะได้ข้อความที่ตัวเลขเรียงลำดับเหมือนปกติ ซึ่งทำให้ไม่ต้องพิมพ์คำว่าหัวข้อที่อีกด้วย

—– วิธีนี้จะช่วยให้เราใส่ข้อความด้านหน้าของตัวเรียงที่เรียงลำดับได้ และยังไม่ต้องไปพิมพ์ข้อความซ้ำๆ แล้วก็มานั่งไล่ตัวเลขเหมือนแต่ก่อนครับ —–

[polldaddy poll=5160895]

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here