ซ้อมการนำเสนอด้วยการจับเวลา Rehearse Timings

   การซ้อมก่อนนำเสนอจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาได้พอดีกับเวลาที่กำหนดการณ์ระบุไว้ ที่บางคนอาจใช้นาฬิกาจับเวลาเอง แต่ว่า PowerPoint ก็ได้เตรียมเครื่องมือในการจับเวลาไว้แล้วด้วย Rehearse Timmings ซึ่งมีขั้นตอนใช้งานดังต่อไปนี้ครับ

1.เปิดเอกสารที่ต้องการซ้อมการนำเสนอก่อนแล้วไปที่เมนู Slide Show
2.จากนั้นกดปุ่ม Rehearse Timings

1.ลองซ้อมการบรรยายในแต่ละสไลด์ เสร็จแล้วกดปุ่ม Next เพื่อบรรยายในสไลด์ต่อไป
2.เมื่อบรรรยายจนจบจะมีหน้าต่างขึ้นมาบอกเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปกับการบรรยาย ซึ่งถ้าต้องการบันทึกเวลาที่ใช้ในแต่ละสไลด์กดปุ่ม Yes

1.PowerPoint จะเปลี่ยนเป็นหน้าต่าง Slide Sorter ซึ่งในแต่ละสไลด์จะมีเวลาระบุว่าใช้ไปนานแค่ไหน
2.ถ้าต้องการกลับไปหน้าต่างเดิมกดที่ Normal หรือถ้าต้องการนำเสนอให้กด F5

—– ด้วยวิธีนี้จะทำให้คุณสามารถกำหนดเวลาในการนำเสนอในแต่ละสไลด์ได้ รวมถึงผลรวมในการนำเสนอทั้งหมดว่าใช้ไปกี่นาที นอกจากนี้แล้วเรายังไม่ต้องกดเลื่อนสไลด์เอง เพราะมันจะรันสไลด์ไปเรื่อยๆ ตามเวลาที่เราได้ซ้อมไว้โดยอัตโนมัติ ทำให้คุณไม่ต้องพวงกับการกดเลื่อนสไลด์เอง และยังสามารถควบคุมเวลาในการนำเสนอได้ตรงกับที่ซ้อมไว้พอดีแป๊ะ ไม่ขาดไม่เกิน แต่อาจจะต้องคอยตั้งใจบรรยายให้ตรงกับสไลด์ในหน้านั้นและให้ทันพอดีด้วย ไม่อย่างนั้นก็จะเลื่อนไปเองโดยที่ยังบรรยายไม่จบ ลองเอาไปใช้กันดูครับ —–

[polldaddy poll=5157503]

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here