เทคนิคการซ่อนสูตรเซลไม่ให้แก้ไขได้ใน Worksheet

   ถ้าคุณมีเอกสาร Excel ที่มีสูตรลับอยู่ภายใน หรือเป็นสูตรที่ไม่อยากเปิดเผยให้คนอื่นเห็น หรือเหตุผลอื่นๆ ที่ต้องการซ่อนสูตรเหล่านั้น คุณสามารถซ่อนสูตรเหล่านั้นได้ครับ และยังสามารถป้องกันการแก้ไขข้อมูลได้อีกด้วย โดยการ Protect Sheet ให้กับ Work Sheet ได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ครับ

1.สร้างข้อมูลจำนวน 2 เซล หรือหากมีข้อมูลที่ใช้กับสูตรอยู่แล้วข้ามไปได้เลยครับ
2.สร้างสูตรโดยพิมพ์ = คลิ้กที่เซล 1 พิมพ์ + แล้วคลิ้กที่เซล 2 จากนั้น Enter

1.คลิ้กเลือกเซลที่มีสูตร
2.จากนั้นคลิ้กเมาส์ขาวที่เซลนั้น
3.คลิ้กที่เมนู Format Cells…

1.ในหน้าต่าง Format Cells ให้คลิ้กเลือกที่แถบ Protection
2.จากนั้นกาถูกหน้าหัวข้อ Hidden
3.กดปุ่ม OK แต่ทว่าเซลนั้นจะยังไม่ซ่อนสูตรต้องทำการป้องกันซะก่อนโดยทำในขั้นตอนต่อไป

1.คลิ้กที่เมนู Review
2.คลิ้กที่ปุ่ม Allow User to Edit Ranges
3.คลิ้กที่ปุ่ม Protect Sheet.. ในหน้าต่าง Aloow Users to Edit Ranges
4.กาถุกหน้าหัวข้อ Protect Worksheet and contents of … ในหน้าต่าง Protect Sheet
5.ใส่รหัสผ่าน
6.กดปุ่ม OK
7.ใส่รหัสยืนยันอีกครั้ง
8.กดปุ่ม OK

1.สูตรที่สร้างไว้ก็จะถูกซ่อนไม่สามารถมองเห็นได้
2.แล้วเมื่อดับเบิลคลิ้กแก้ไข
3.ก็จะขึ้นหน้าต่างเตือนว่าไม่สามารถแก้ไขได้
4.ถ้าต้องการยกเลิกการซ่อนและแก้ไขกดปุ่ม Unprotect Sheet
5.ใส่รหัสผ่าน
6.กดปุ่ม OK

—– ด้วยวิธีนี้นอกจากจะซ่อนสูตรไม่ให้ผู้อื่นเห็นได้แล้ว ยังสามารถป้องกันการแก้ไขข้อมูลที่อาจส่งผลต่อการคำนวนภายในเอกสารได้ด้วย ซึ่งเหมาะสำหรับส่งเอกสารนี้ให้ผู้อื่นได้ดูเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และการป้องกันนั้นจะป้องกันเฉพาะ Worksheet ที่ได้ซ่อนและป้องกันไว้ ส่วน Worksheet อื่นจะไม่ส่งผลครับ แต่ถ้าต้องการป้องกันและซ่อนสูตรใน Worksheet อื่นก็ทำขั้นตอนที่แนะนำซ้ำใน Worksheet นั้นครับ หวังว่าเทคนิคนี้ทำให้คุณสามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับ —–

[polldaddy poll=5148837]

Recent Articles

Related Stories

1 Comment

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here