เทคนิคการรวมข้อมูลหลายเซลไว้ในเซลเดียวกัน

 ในกรณีที่ต้องการรวมข้อความจากหลายๆ คอลัมน์ให้มาอยู่ภายในเซลเดียวกัน หลายคนอาจคัดลอกข้อความแต่ละคอลัมน์แล้วมาวางต่อๆ กันในเซลเดียว แต่ว่าเราสามารถใช้คำสั่งที่มีใน Excel เพื่อรวมข้อความหรือข้อมูลเหล่านั้นให้มาต่อกันได้เพียงแค่ใช้ & ดังขั้นตอนต่อไปนี้ครับ

1.สร้างข้อมูลที่มี 3 คอลัมน์แยกจากกันเช่นคำนำหน้าชื่อ ชื่อจริง และ นามสกุล
2.คลิ้กที่เซลว่างๆ หรือดับเบิ้ลคลิ้กเพื่อเข้าไปใส่ข้อมูลได้

1.พิมพ์ =
2.คลิ้กเมาส์ไปเลือกที่เซลคำนำหน้าชื่อ
3.พิมพ์ &
4.คลิ้กเมาส์ไปเลือกที่เซลชื่อจริง
5.พิมพ์ &”  “&
6.คลิ้กเมาส์ไปเลือกที่เซลนามสกุล
7.เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter

1.เราก็จะได้ข้อความที่เกิดจากการต่อกันของ 3 คอลัมน์ คลิ้กเมาส์ซ้ายค้างที่มุมล่างของเซลจนปรากฏเครื่องหมายบวก
2.แล้วลากไปยังเซลสุดท้าย

ผลลัพธ์ก็คือคำนำหน้าชื่อ ชื่อจริง และนามสกุลวางต่อกันในเซลเดียวกัน

—– วิธีนี้สามารนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการรวมข้อความหรือข้อมูลโดยไม่จำเป็นต้องคัดลอกที่ละเซลอีกต่อไป นอกจากจะช่วยประหยัดเวลาแล้ว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในแต่ละเซล ข้อความที่รวมกันก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยครับ —–

[polldaddy poll=5145671]

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here