เทคนิคการตัดแบ่งข้อความขึ้นเป็สไลด์ใหม่ใน Outline

 สำหรับคนที่ใช้ Outline เป้นประจำ คุณสามารถตัดข้อความที่ยาวจนเกินสไลด์เพื่อขึ้นสไลด์ใหม่ได้ โดยไม่จำเป็นต้องสร้างสไลด์ใหม่แล้วคัดลอกข้อความไปอีกสไลด์ เพียงแค่กด Enter ที่ข้อความใน Ouline เพียงเท่านี้ก็จะได้ข้อความที่พอดีกับพื้นที่ของสไลด์และข้อความที่เกินก็จะไปอยู่อีกไสลด์หน้าใหม่ทันที เรามาดูวิธีทำกันครับ

1.คลิ้กที่ Outline
2.จากนั้นวางข้อความที่คัดลอกลงมาแล้วลงไปที่ Ouline
3.จะเห็นว่าข้อความนั้นล้นเกินหน้าสไลด์
4.หาตำแหน่งตัดข้อความที่ตอ้งการขึ้นบรรทัดใหม่แล้วกด Enter

1.จะเห็นได้ว่าข้อควาที่ตัดแยกไปเป็นอีกสไลด์ทันที
2.สไลด์แรก ข้อความก็จะพอดีไม่เกินหน้าสไลด์

—– คุณสามารถวางข้อความที่ยาวมากๆ ลงไปใน Outline แล้วค่อยๆ กด Enter ตัดแบ่งข้อความทีละส่วน โดยแต่ละส่วนก็จะแยกเป็นแต่ละสไลด์โดยอัตโนมัติ ทำให้การสร้างสไลด์ประเภทข้อความมากๆ ทำได้รวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องกดสร้างสไลด์แล้วค่อๆ คัดลอกตัดแบ่งทีละหน้าอีกต่อไปครับ —–

[polldaddy poll=5134659]

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here