เลือกหัวข้อทั้งหมดที่กำหนด Style แล้วด้วย Select All Instance

โดยปกติแล้วหัวข้อหลักในเอกสารมักจะตั้งค่า Style ให้เป็น Heading 2 เช่น หัวข้อที่ 1.หลักการเละแหตุผล, 2.ทฤฏีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง หัวข้อเหล่านี้เมื่อเปลี่ยน Style เป็น Heading 2 จะสามารถนำไปใช้สร้างตารางสารบัญและทำอะไรได้อัตโนมัติอีกหลายรูปแบบ แต่ถ้าต้องการแก้ไขหัวข้อที่กำหนด Style เช่น Heading 2 เอาไว้แล้ว เราไม่จำเป็นต้องไปเลือกทีละหัวข้ออีกต่อไป เพราะเราสามารถเลือกหัวข้อที่กำหนด Style ไว้แล้วได้จากการเลือก Select All … Instance(s)

1.สมมุติว่าเราได้กำหนดหัวข้อหลักให้เป็น Heading 2 ไว้ทั้งหมดแล้ว
2.เมื่อต้องการจะเลือกหัวข้อที่เป็น Heading 2 ทั้งหมดคลิ้กที่ Home
3.ในหัวข้อ Style ใช้เมาส์คลิ้กขวาที่ Heading 2
4.จากนั้นคลิ้กที่ Select All … Instance(s)

1.หัวข้อที่เป็น Heading 2 ก็จะถูกเลือกอัตโนมัติทั้งหมด
2.จากนั้นก็ทำการเปลี่ยน Style หรือแก้ไขขนาด หรือตัวอักษรและอื่นๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องเลือกทีละหัวข้ออีกต่อไป

นี่คือเทคนิคในการเลือกหัวข้อทั้งหมดได้อัตโนมัติ เพียงแต่ต้องมีการกำหนด Style ให้ก่อน ซึ่งหากกำหนดสไตล์ไหนไว้ เวลาที่ต้องการเลือกหัวข้อเหล่านั้นก็ต้องไปคลิ้กเมาส์ขวาที่ Style นั้น ซึ่งจะมีจำนวนระบุไว้ว่ามีกี่ … Instance(s) ใครที่ยังเลือกหัวข้อทีละหัวข้ออยู่ ลองกำหนด Style แล้วใช้วิธีนี้ในการเลือกหัวข้อดูซิครับ จะช่วยให้ทำงานเร็วขึ้นมากทีเดียว

[polldaddy poll=5133163]

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here