เพิ่มตารางคอลัมน์และแถวได้ด้วยการคัดลอกแล้ววาง

 การสร้างตารางใน Word บางครั้งเราอาจต้องการเพิ่มแถวหรือคอลัมน์ ซึ่งวิธีดั่งเดิมนั้นบางคนก็อาจจะวาดเพิ่ม หรือบางคนก็ แต่เรามีวิธีง่ายๆ ที่สามารถเพิ่มแถวหรือคอลัมน์ไ้ด้โดยแค่คัดลอกตารางจากแถวหรือคอลัมน์นั้นแล้ววางในบรรทัดหรือวรรคถัดจากตารางได้ทันที เรามาดูวิธีทำกันครับ

1.ให้เลือกตารางทั้งแถวแล้วทำการคัดลอกโดยกด Ctrl + C
2.วางเคอร์เซอร์ตรงบรรทัดถัดไปของตารางดังภาพแล้วกด Ctrl + V

ผลลัพธ์ก็คือได้ตารางเพิ่มขึ้นมาอีกแถวโดยไม่ต้องไปวุ่นวายกับเครื่องมือใดๆ

1.ในกรณ๊ที่ต้องการเพิ่มตารางเพิ่มอีก 1 คอลัมน์ ก็ให้เลือกตารางทั้งคอลัมน์แล้วกด Ctrl + C
2.จากนั้นให้วางเคอร์เซอร์ในวรรคถัดไปด้านขวาของตารางดังภาพ จากนั้นกด Ctrl + V

ผลลัพธ์ก็คือได้ตารางเพิ่มขึ้นมาอีกคอลัมน์

—– เทคนิคนี้ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเพิ่มแถวหรือคอลัมน์ในตาราง แถมถ้ามีข้อมูลอยู่ในช่องก็จะถูกคัดลอกไปด้วย ทำให้ไม่ต้องพิมพ์ข้อความใหม่ ใครถนัดแบบไหนก็เลือกใช้ตามความถนัดครับ —–

[polldaddy poll=5133914]

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here