ตัดแบ่งหน้าต่างเอกสาร Excel ให้ใช้งานง่าย

   บางครั้งที่ชุดข้อมูลมีความยาวมากๆ หากต้องการเปรียบเทียบข้อมูลทั้งในแถวหรือคลัมน์ที่อยู่บนสุดหรือล่างสุดก็จะต้องเลื่อน Scroll ไปมา ทำให้สับสนและหลงลืมค่าที่ต้องการเปรียบเทียบได้ ดังนั้นผมจึงอยากแนะนำวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้โดยการแบ่งหน้าจอออกเป็น 2 ซีก โดยแต่ละหน้าจอสามารถเลื่อน Scrollbar ได้อิสระจากกันทำให้สามารถเปรียบเทียบค่าที่อยู่ไกลกันได้ง่ายขึ้น เรามาดูวิธีการแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ครับ

1.คลิ้กค้างที่แถบ Split ที่อยู่ด้านบนของ Scrollbar ด้านขวามือ ดังที่เห็นในรูปนี่้
2.ลากมากึ่งกลางเอกสาร

1.ก็จะได้เส้นแบ่งหน้าจอกึ่งกลาง
2.สามารถเลื่อน Scrollbar ฝั่งหน้าจอบนได้อิสระ ในขณะที่หน้าจอล่างไม่ขยับไปไหน
3.เช่นเดียวกันสามารถเลื่อน Scrollbar ฝั่งหน้าจอล่างได้อิสระ โดยที่หน้าจอบนยังคงที่เดิม
4.เราสามารถแบ่งหน้าจอในแนวตั้งได้เช่นเดียวกับวิธีแบ่งหน้าจอในแนวนอน

ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือการแบ่งหน้าจอออกเป็น 4 ส่วน ถ้าต้องการปิดก็ดับเบิลคลิ้กที่เส้นในแนวตั้งหรือแนวนอนการแบ่งหน้าจอก็จะถูกปิดทันที

—– วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบข้อมูลที่มีรายการยาวๆ ได้ง่ายขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องซ่อนเซลในคอลัมน์หรือแถว หรือเลื่อนไปมาอีกต่อไป ทำให้การเปรียบเทียบข้อมูลเป็นเรื่องง่ายกว่าเดิมครับ —–

[polldaddy poll=5130137]

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here